Protokoll årsmöten

Protokollet från årsmötet 24/3 2022 i nedan PDF