Anläggningskommittén

Vid intresse av att stötta denna del av föreningens verksamhet vänligen kontakta Jonas Söderberg.