Webbkommittén

www.skelfsborg.com är en av SK Elfsborgs viktigaste informationskanaler och ett utmärkt sätt att marknadsföra klubben. Vår hemsida har ca 12 000 besök varje månad och används flitigt av våra medlemmar. Kommittén har ansvaret för att utveckla hemsidan med utgångspunkt från användarnas och besökarnas behov.

Föreningens långsiktiga mål är att öka exponeringen i sociala medier. Kommittén arbetar därför kontinuerligt med att marknadsföra SK Elfsborg i sociala medier som Facebook och Instagram. Vår sociala närvaro har ökat markant under året och vår verksamhet syns väldigt bra.

Vår policy för sociala medier ger riktlinjer för anställda, ledare, förtroendevalda och medlemmar som representerar SK Elfsborg. Vi tar ansvar för vår exponering i sociala medier och granskar alla inlägg, kommentarer och bilder.

Under 2012 arbetade kommittén med förstudie och upphandling av en ny hemsida. Den 25 juni 2012 driftsattes klubbens nya hemsida. Webbkommittén ledde arbetet och sidan byggdes av Streamcode. Under 2013 - 2015 fortsatte arbetet med att vidareutveckla hemsidans funktioner och utformning.

Under 2015 driftsatte SK Elfsborg en Webshop tillsammans med Team Sportia. Här kan våra medlemmar köpa produkter från vår klubbkollektion. I början av 2016 skapade vi en grupp på Facebook för "Köp och sälj". Syftet med gruppen är att SK Elfsborgs medlemmar på ett enkelt sätt ska kunna komma i kontakt med varandra för att byta, köpa och sälja produkter relaterat till simning.

Idag använder över 90 % av den svenska befolkningen Internet. 60 % har en surfplatta och 80 % av befolkningen har en smart-phone. Nära 80 % använder Internet i mobilen och över 60 % gör det dagligen. Källa: Internetstiftelsen i Sverige, 2015

I takt med att vårt surfande allt mer flyttar från datorn till mobila enheter förändras kraven på hur en hemsida måste vara uppbyggd. Vi har nu försökt tillgodose dessa behov genom att bygga vår hemsida med responsiv design. Det innebär att hemsidan förändras beroende på vilken skärmupplösning besökaren har.

Den 12 december 2016 driftsatte SK Elfsborg en uppgraderad och förnyad hemsida. Den är byggd med responsiv design vilket betyder att den fungerar lika bra oavsett vilken enhet man använder. 
 
Webbkommittén leds av Ordförande Kristian Wirfalk och Jonas Söderberg, Sportchef SK Elfsborg.

Ta gärna kontakt med oss om Du är intresserad av att stötta föreningens arbete genom Webbkommittén.

Kristian Wirfalk, kristian@skelfsborg.com
Jonas Söderberg, jonas@skelfsborg.com