Strategisk plan

Strategisk Plan 2013-2016 kommer nu att slut summeras och redovisas i samband med årsmötet för 2017

Arbetet med den nya Strategiska Planen för 2018-2025 kommer att inledas under 2017