Säker och trygg förening

Simklubben Elfsborg är av Idrottssäkerhetsrådet och Borås Stad certifierad som "Säker och trygg förening" sedan 2010. Denna utmärkelse ges till föreningar som arbetar strukturerat med miljön och att verksamheten skall upplevas som säker och trygg.

Kontaktpersoner vid eventuell olycka/kris:

Ordförande: Carina Askengren carina.askengren@haggardenkonsult.se ,073-421 33 14

En säker och trygg förening arbetar bl.a aktivt med:

  • Handlingsplan för olycka/akut sjukdom och krishantering
  • Handlingsplan för doping/droger
  • Utbildar ledare och funktionärer inom första hjälpen och hjärt-lungräddning
  • Rutiner för miljöhantering
  • Rutiner för resor och transporter
  • Översyn av föreningens försäkringar och ansvar

Simklubben är certifierade sedan 2010, återcertifierade för 2021-2022 och mer om våra policys och handlingsplaner kan ni läsa om HÄR

Styrelsen för Simklubben Elfsborg