Mötesanteckningar

Klubbens medlemmar är varmt välkomna att framföra åsikter och förslag till styrelsen via sekreterare@skelfsborg.com . Styrelsen har en stående punkt på dagordningen för inkomna motioner.

Information möte 28/1 HÄR (kommer inom kort)

Stefan Nageus
Sekreterare SK Elfsborg