Mötesanteckningar

Klubbens medlemmar är varmt välkomna att framföra åsikter och förslag till styrelsen via sekreterare@skelfsborg.com . Styrelsen har en stående punkt på dagordningen för inkomna motioner.

Information från mötet 2020-11-24 finner ni i nedan PDF

Information från mötet 2020-12-15 finner ni i nedan PDF

Information från mötet 2021-01-26 finner ni i nedan PDF

Information från mötet 2021-02-23 finner ni i nedan PDF

Stefan Nageus
Sekreterare SK Elfsborg