Mötesanteckningar

Klubbens medlemmar är varmt välkomna att framföra åsikter och förslag till styrelsen via sekreterare@skelfsborg.com . Styrelsen har en stående punkt på dagordningen för inkomna motioner.

Här nedan kommer ockå lite minnesanteckningar, medlemsinformation mm att finnas i PDF.

Lars Paulsson
Sekreterare SK Elfsborg

Attachments:
Download this file (Styrelsen informerar April 2022.pdf)Styrelsen informerar April 2022[Information från styrelsen april 2022]179 kB