Mötesanteckningar

Klubbens medlemmar är varmt välkomna att framföra åsikter och förslag till styrelsen via sekreterare@skelfsborg.com . Styrelsen har en stående punkt på dagordningen för inkomna motioner.

Styrelsen informerar 2018-04-24 HÄR

Hanna Fjeld
Sekreterare SK Elfsborg