Mötesanteckningar

Klubbens medlemmar är varmt välkomna att framföra åsikter och förslag till styrelsen via sekreterare@skelfsborg.com . Styrelsen har en stående punkt på dagordningen för inkomna motioner.

Styrelsen informerar 2018-04-24 HÄR

Styrelsen informerar 2018-08-21 HÄR

Styreslen informarar 2018-09-25 HÄR

Hanna Fjeld
Sekreterare SK Elfsborg