Styrelsens mötestider

Simklubbens arbetsmöten samt styrelsemöten äger rum på Borås Simarena, klubblokalen SK Elfsborg klockan 18.00

Arbetsmöte     Styrelsemöte  

                           2017-04-25

2017-05-09      2017-05-23     

2017-06-07      2017-06-20     

2017-08-08      2017-08-23     

2017-09-12      2017-09-26     

2017-10-10      2017-10-24     

2017-11-07      2017-11-21     

2017-12-05      2017-12-19

                           2018-01-23                          

2018-02-06      2018-02-20

 

Notera att samtliga möten är på tisdagar förutom arbetsmötet i juni samt styrelsemötet i augusti, som ligger på en onsdag.

Styrelsen uppskattar förslag och respons från klubbens medlemmar. Sändes till sekreterare senast en vecka innan aktuellt möte sekreterare@skelfsborg.com