Styrelsens mötestider 2020

Simklubbens arbetsmöten samt styrelsemöten äger rum på Borås Simarena, klubblokalen SK Elfsborg klockan 18:00

Arbetsmöte     Styrelsemöte              

14/1                28/1
12/2                26/2
10/3                24/3 (26/3 Årsmöte och konstituerande styrelsemöte)
15/4                28/4
12/5                26/5
9/6                  23/6
11/8                25/8
15/9                29/9
13/10              27/10
10/11              24/11
15/12

Styrelsen uppskattar förslag och respons från klubbens medlemmar. Sändes till sekreterare senast en vecka innan aktuellt möte sekreterare@skelfsborg.com