Styrelsens mötestider 2021

Simklubbens arbetsmöten samt styrelsemöten äger rum på Borås Simarena, klubblokalen SK Elfsborg klockan 18:00

Arbetsmöte     Styrelsemöte              

12/1                26/1
9/2                  23/2

Uppdateras inom kort

Styrelsen uppskattar förslag och respons från klubbens medlemmar. Sändes till sekreterare senast en vecka innan aktuellt möte sekreterare@skelfsborg.com