Styrelsens mötestider

Simklubbens arbetsmöten samt styrelsemöten äger rum på Borås Simarena, klubblokalen SK Elfsborg klockan 18.00

Arbetsmöte     Styrelsemöte  

10 april            24 april

8 maj               22 maj

12 juni             26 juni

7 augusti         21 augusti

11 september 25 september

9 oktober        23 oktober

6 november    20 november

4 december    18 december

 

Styrelsen uppskattar förslag och respons från klubbens medlemmar. Sändes till sekreterare senast en vecka innan aktuellt möte sekreterare@skelfsborg.com