Styrelsens mötestider

Simklubbens arbetsmöten samt styrelsemöten äger rum på Borås Simarena, klubblokalen SK Elfsborg klockan 18.00

Arbetsmöte     Styrelsemöte              

8 januari          22 januari

5 februari        19 februari

5 mars            19 mars

 

Styrelsen uppskattar förslag och respons från klubbens medlemmar. Sändes till sekreterare senast en vecka innan aktuellt möte sekreterare@skelfsborg.com