Styrelsens mötestider 2019

Simklubbens arbetsmöten samt styrelsemöten äger rum på Borås Simarena, klubblokalen SK Elfsborg klockan 19:00

Arbetsmöte     Styrelsemöte              

13/8                27/8

10/9                24/9

15/10              29/10

12/11              26/11

17/12

 

Styrelsen uppskattar förslag och respons från klubbens medlemmar. Sändes till sekreterare senast en vecka innan aktuellt möte sekreterare@skelfsborg.com