Styrelsens mötestider 2019

Simklubbens arbetsmöten samt styrelsemöten äger rum på Borås Simarena, klubblokalen SK Elfsborg klockan 19:00

Arbetsmöte     Styrelsemöte              

15/4                29/4

13/5                27/5

10/6                24/6

12/8                26/8

9/9                  23/9

14/10              28/10

11/11              25/11

16/12

 

Styrelsen uppskattar förslag och respons från klubbens medlemmar. Sändes till sekreterare senast en vecka innan aktuellt möte sekreterare@skelfsborg.com