Styrelsen informerar  

Då är arbetet igång igen efter årsmötet, med ett första styrelsemöte den 24 april. Nedan följer lite kortfattad information om vad styrelsen och personalen arbetar med just nu.

Personal
Det värdefullaste vi har i en organisation är personalen, som finns där för våra medlemmar och aktiva, och det är alltid tråkigt när någon väljer att bryta upp och göra något annat utanför SK Elfsborg. Den här gången är det vår duktige och omtyckte simtränare Viktor Jönsson som valt att lämna simbassängen för att studera. Han kommer dock i någon omfattning att finns kvar även under kommande år, vilket vi är glada för. Positivt är att vi har ny simtränare på gång till klubben och vår förhoppning är att kontraktet kommer att signeras inom kort.

Alideberg
Vi är i slutfasen av våra förberedelser och planering inför sommarens drift av Alidebergsbadet. Alexander Berggren kommer vara ansvarig för detta arbete och till sin hjälp kommer han att ha ett antal ungdomar som kommer sommarjobba åt SK Elfsborg. Alidebergsbadet öppnar den 1 juni för allmänheten. Då är ni alla varmt välkomna på ett besök och kanske även en fika – på så sätt bidrar du till ett ”klirr” i Elfsborgskassan :)

Utbildning
En mycket positiv nyhet är att SK Elfsborg (som varit drivande i frågan), i samverkan med Vuxenutbildningen och Simförbundet, har fått till en 1-årig utbildning i Borås - ”Licenserad simtränarutbildning”. Vi ser en stor potential med detta, där intresset för simning kommer att öka inom Borås Stad. Delar av utbildningen kommer vara praktisk och utövas på Borås Simarena.
Vi vill uppmuntra ledare inom sim & teknik att passa på att gå den utbildning som erbjuds, för att på så sätt skaffa sig behörighet ”simlinjeassistent”. Är du intresserad så hör av dig snarast till katarina@skelfsborg.com

Tveka inte, kom med! :)

Borås Stad och samverkan med SK Elfsborg
Vi arbetar kontinuerligt med Borås Stad, för att upprätthålla en bra dialog i olika frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Det är områden där vi ser att ett gott samarbete gynnar båda parter. Vi har just nu en dialog med Borås Stad, där tanken är att SK Elfsborg under kvällstid från och med hösten 2018 skall stötta Borås Simarena med en bemanningspool. Förutom en breddning av vår verksamhet kommer detta också att generera ett antal arbetstillfällen.

Strategisk plan 2018–2025
Arbetet med den strategiska planen 2018-2025 pågår för fullt. Personal och styrelse har fram tills nu arbetat på varsin kammare, men den 8 maj är det dags för en gemensam sittning. Ambitionen är att få ihop materialet på ett bra och innehållsrikt sätt, som därefter skall presenteras för våra medlemmar.

Ekonomiskt läge
Det ekonomiska läget ser bra ut! Vi följer den beslutade budgeten och vi ser inga avvikelser i prognos för 2018.
SK Elfsborg är mycket stolta och nöjda med att vi återigen fått ett förnyat huvudsponsor-förtroende från Sparbanken Sjuhärad. Vi är givetvis lika nöjda med förnyade sponsoravtal med Speed, Lindströms Bil, Terry&Friends, Stema, Scandic, Team Sportia, AB Bostäder, Ellos och Knalleland. Vi välkomnar även Cernera som en ny sponsor till oss. Mycket glädjande är att vi dessutom nu har 22 st sponsorer med i 2018-klubben! Stort tack till alla sponsorer, vi ser fram emot ett gott samarbete framöver!

Övrigt

Vi ser ett stort behov av att informationsflödet behöver bli bättre, vilket är ett förbättringsarbete som startat. Vi behöver också arbeta mer med våra kärnvärden, med ambitionen att skapa en ännu attraktivare SK Elfsborg.

Kommande arrangemang som SK Elfsborg ansvarar för:

20-21 okt          Simbaloppet

Boka in dessa dagar och bidra gärna med en arbetsinsats/support!

Väl mött //Styrelsen

 

Styrelsen informerar  
Senast ändrad onsdag, 02 Maj 2018 11:59