Uppdaterad Policy för föräldraengagemang

Simklubben Elfsborg är en ideell förening som är beroende av att föräldrar och andra medlemmar stöttar föreningen i olika projekt och arrangemang. Simklubben Elfsborg har därför sedan tidigare tagit fram en policy (2010) för "Föräldraengagemang" för de föräldrar vars barn simmar i en tävlingsrupp. Denna policy har nu uppdateras samt även två bilagar till denna som beskriver arbetsordningen samt alla de möjligheter som finns att hjälpa till i föreningen.

Några tävlingsgrupper har redan fått information om detta samt tagit del av bilagorna men i övrigt finns nu all material att ta del av HÄR på vår arangemangssida som vi ber er föräldrar som har barn i våra tävlingsgrupper att ta del av. Föreningens övriga policys för att styra och leda föreningen på ett bra sätt finns att ta del av HÄR

Finns det eventuella frågor går det bra att maila föreningens ordförande Carina Askengren carina.askengren@haggardenkonsult.se eller föreningens Sportchef Jonas Söderberg jonas@skelfsborg.com

Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef

 

 

Uppdaterad Policy för föräldraengagemang