Lär känna oss anställda - Viktor Jönsson

Namn: Jönsson

Roll: Antagonist

Hur länge har du arbetat i SK Elfsborg?

2007

Har du något smeknamn?

Viktor

Varför blev det just simning?

Det är ett förträffligt tillfälle att kontemplera livet och universums existentiella angelägenheter

Vad har du för erfarenheter av simning?

Jag har kroppsliga, själsliga och emotionella erfarenheter

Vad är roligast med arbetet?

Situationer när man upplever en tillfällig mental stegring av det mentala tillståndet till en högre nivå än vad som upplevs i det vardagliga livet

Vad är mest utmanande med arbetet?

Det är en utmanande fråga

Något roligt minne du vill dela?

Minnen av värde är för abstrakta och komplicerade för att sammanfatta i en mening

Ditt bästa tips för framtiden?

Jag vet inte vad du önskar av framtiden så kan inte ge något direkt konkret eller vägledande svar

Fem snabba

  1. Pasta eller ris
  2. Morgon eller kväll
  3. Film eller serie
  4. Favorit simsätt - Bröstsim
  5. 25 eller 50
Lär känna oss anställda - Viktor Jönsson