Strategisk plan 2013-2016

Simklubben Elfsborgs strategiska plan 2013—2016

Den strategiska planen är nu fastställd efter beslut i styrelsen. Planen har arbetats fram av en projektgrupp i nära samverkan med Simklubben Elfsborgs operativa organisation och styrelse sedan maj 2013 med stöd från många engagerade simmarvänner i föreningen. Den strategiska planen 2013—2016 är Simklubben Elfsborgs övergripande styrdokument för perioden och vänder sig till Simklubben Elfsborgs personal, styrelse, kommittéer, ledare, medlemmar och simmarföräldrar.

  

Planen visar vilka områden som är prioriterade i verksamheten och anger önskvärt läge, långsiktigt mål samt strategiska aktiviteter för att nå dessa. För Simklubben Elfsborg är det viktigt att genom ett övergripande arbete ge förutsättningar för att utveckla föreningen. Genom att etablera en strategisk plan som sträcker sig över flera år säkerställer vi kontinuitet och långsiktig utveckling i vår i övrigt termins-/årsbaserade verksamhet.

 

Styrelsen SK Elfsborg

Senast ändrad tisdag, 21 januari 2014 22:23