SK Elfsborg - Simidrott, Kamratskap, Engagemang - Artiklar filtrerade på datum: Maj 2018

Var med och visa ert stöd för Borås Pride med Simborgarmärket

Ett regnbågsfärgat Simborgarmärke visar vägen framåt!

Fram till den 30/6 kan ni genom att simma 200m och köpa simborgarmärket för 35:- hos oss i Cafét på Alideberg vara med och visa ert stöd genom att bära detta årets fina regnbågsfärgade märke. 

Svensk Simidrott har under 2017 tagit fram en långsiktig strategi fram till 2025, och som en del i det arbetet görs en större satsning på inkludering och delaktighet där målbilden är att "Inom svensk Simidrott känner alla sig välkomna och alla vet vad vi står för, vilka gemensamma mål och värderingar vi har. Vår verksamhet och våra ledare ser till så att alla känner sig inkluderade, kan utvecklas och känner glädje, trygghet, delaktighet och gemenskap”.

För att manifestera alla människors lika rättigheter och värde kommer Simborgarmärket under 2018 att vara regnbågsfärgat. Svensk Simidrott kommer även att genomföra en rad aktiviteter kopplade till Simborgarmärket för att manifestera att vi vill skapa en idrottsmiljö öppen för alla. Inom Svensk Simidrott ska alla som vill och kan idrotta känna sig välkomna, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Vid ev.frågor kontakta mig på katarina@skelfsborg.com

Simmarhälsningar

Katarina Magnusson 

sim- & teknikskoleansvarig

 

 

 

Prisvärda våtdräkter från Speedo

Simklubben Elfsborg kan genom Speedo och Team Sportia erbjuda mycket prisvärda våtdräkter via vår webshop. Beställning gör du enkelt via nedan länk och leverans genom butiken.

Vi har även ett antal prover kvar på vårt kansli som vi säljer ut. Vid intresse kontakta jonas@skelfsborg.com så snart som möjligt då de skickas tillbaks under vecka 23.

Beställning av våtdräkter gör du via Team Sportia Knalleland HÄR

Välkomna! Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef

 

Uthämtning Terry&Friends

Då har alla prylar från Terry&Friends kommit och finns nu att uthämta i vår klubblokal på Borås Simarena. Hela 28 simmare valde att sälja vilket är kanon, stort tack för detta.

Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef

 

Ny lag, GDPR införs i SK Elfsborg

Idag den 25 maj träder den nya lagstifningen GDPR in, en ny dataskyddsförordning som ersätter gamla personuppgiftslagen (PUL). Lagen beskriver särskilda regler vad gäller för hur personuppgifter skall hanteras på ett säkert och tryggt sätt inom föreningen. Det innebär ett stärkt skydd för den enskildas personliga rättigheter och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas inom föreningslivet.

Föreningen behöver dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig som medlem men även för att ge medlemmarna bra service, information samt uppfylla lagar och medlemsundersökningar. Föreningens arbete med GDPR tar grund i de riktlinjer och mallar som Riksidrottsförbundet (RF) tagit fram för idrotten.

Simklubben Elfsborg hanterar personuppgifter med stöd, laglig grund i datskyddsförordningen "avtal" vilket förankras via föreningens stadgar där tecknandet av medlemskap är grunden för att få hantera personuppgifter.

Styrelsen har vid sitt möte 2018-05-22 beslutat om att ta fram en handlingsplan för införandet av GDPR. Det innebär att vi i korthet nu att vi inventetar, dokumenterar och tar fram en policy för dessa nya riktlinjer som skall gälla i framtiden. Policyn som heter "GDPR, BILDER och INFORMATION" skall vara klar och publicerad 2018-09-30 och faller under "Säker och trygg förening" där alla uppgifter finns HÄR

Vid eventuella frågor kontakta förenings ordförande Carina Askengren carina.askengren@pulsen.se eller sportchef Jonas Söderberg jonas@skelfsborg.com

För Simklubben Elfsborgs styrelse, Jonas Söderberg sportchef

 

 

Hjälp önskas på kommande arrangemang

Simklubben Elfsborg är medarrangör vid några kommande tävlingar inom kort samt arrangör av Borås Open Water/Alidebergsdagen och behöver ER hjälp vid dessa.

2 juni, Borås Triathlon (Almenäs), anmälan senast fredag 25/5 till jonas@skelfsborg.com (Möte 28/5 18.30 Getängsvägen 28-30)

29 juli, Borås City Triathlon (City, Viskan), anmälan så snart som möjligt till jonas@skelfsborg.com

18 augusti, Borås Open Water / Alidebergsdagen (Alidebergsbadet) anmälan via tävlingarnas hemsida www.borasopenwater.se

Tack på förhand! Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef

 

 

Föreningsdagar på Team Sportia

Team Sportia Knalleland inbjuder oss som förening och alla medlemmar till föreningsdagar på Team Sportia den 21-24 maj.

Möjlighet till att prova ut och beställa föreningskläder till rabatterade priser finns och utöver detta erbjuds 10% på cyklar samt 25% på hela butikens övriga sortiment. Erbjudandet i sin helhet finner ni i nedan bifogad fil.

Glöm inte som medlem i Simklubben Elfsborg att ansluta dig till Sportklubben och få rabatt under övriga dagar under året och på så sätt stödja föreningen. Anslutningen kan göras på plats eller HÄR via vår hemsida.

Välkomna! Team Sportia i samverkan med Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef

 

Slutför beställning Terry&Friends

Jättekul att så många tagit chansen att sälja Terry&Friends produkter och få in lite pengar för kommande tävlingar och läger. Finns det någon som missat detta maila omg jonas@skelfsborg.com så löser vi en inloggning.

Denna veckan är sista veckan för att slutföra beställning mm via deras hemsida, söndag 20 maj sista dagen.

Mer information om Terry&Friends finner du HÄR

Tack för ert engagemang! Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef

 

Styrelsen informerar  

Då är arbetet igång igen efter årsmötet, med ett första styrelsemöte den 24 april. Nedan följer lite kortfattad information om vad styrelsen och personalen arbetar med just nu.

Personal
Det värdefullaste vi har i en organisation är personalen, som finns där för våra medlemmar och aktiva, och det är alltid tråkigt när någon väljer att bryta upp och göra något annat utanför SK Elfsborg. Den här gången är det vår duktige och omtyckte simtränare Viktor Jönsson som valt att lämna simbassängen för att studera. Han kommer dock i någon omfattning att finns kvar även under kommande år, vilket vi är glada för. Positivt är att vi har ny simtränare på gång till klubben och vår förhoppning är att kontraktet kommer att signeras inom kort.

Alideberg
Vi är i slutfasen av våra förberedelser och planering inför sommarens drift av Alidebergsbadet. Alexander Berggren kommer vara ansvarig för detta arbete och till sin hjälp kommer han att ha ett antal ungdomar som kommer sommarjobba åt SK Elfsborg. Alidebergsbadet öppnar den 1 juni för allmänheten. Då är ni alla varmt välkomna på ett besök och kanske även en fika – på så sätt bidrar du till ett ”klirr” i Elfsborgskassan :)

Utbildning
En mycket positiv nyhet är att SK Elfsborg (som varit drivande i frågan), i samverkan med Vuxenutbildningen och Simförbundet, har fått till en 1-årig utbildning i Borås - ”Licenserad simtränarutbildning”. Vi ser en stor potential med detta, där intresset för simning kommer att öka inom Borås Stad. Delar av utbildningen kommer vara praktisk och utövas på Borås Simarena.
Vi vill uppmuntra ledare inom sim & teknik att passa på att gå den utbildning som erbjuds, för att på så sätt skaffa sig behörighet ”simlinjeassistent”. Är du intresserad så hör av dig snarast till katarina@skelfsborg.com

Tveka inte, kom med! :)

Borås Stad och samverkan med SK Elfsborg
Vi arbetar kontinuerligt med Borås Stad, för att upprätthålla en bra dialog i olika frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Det är områden där vi ser att ett gott samarbete gynnar båda parter. Vi har just nu en dialog med Borås Stad, där tanken är att SK Elfsborg under kvällstid från och med hösten 2018 skall stötta Borås Simarena med en bemanningspool. Förutom en breddning av vår verksamhet kommer detta också att generera ett antal arbetstillfällen.

Strategisk plan 2018–2025
Arbetet med den strategiska planen 2018-2025 pågår för fullt. Personal och styrelse har fram tills nu arbetat på varsin kammare, men den 8 maj är det dags för en gemensam sittning. Ambitionen är att få ihop materialet på ett bra och innehållsrikt sätt, som därefter skall presenteras för våra medlemmar.

Ekonomiskt läge
Det ekonomiska läget ser bra ut! Vi följer den beslutade budgeten och vi ser inga avvikelser i prognos för 2018.
SK Elfsborg är mycket stolta och nöjda med att vi återigen fått ett förnyat huvudsponsor-förtroende från Sparbanken Sjuhärad. Vi är givetvis lika nöjda med förnyade sponsoravtal med Speed, Lindströms Bil, Terry&Friends, Stema, Scandic, Team Sportia, AB Bostäder, Ellos och Knalleland. Vi välkomnar även Cernera som en ny sponsor till oss. Mycket glädjande är att vi dessutom nu har 22 st sponsorer med i 2018-klubben! Stort tack till alla sponsorer, vi ser fram emot ett gott samarbete framöver!

Övrigt

Vi ser ett stort behov av att informationsflödet behöver bli bättre, vilket är ett förbättringsarbete som startat. Vi behöver också arbeta mer med våra kärnvärden, med ambitionen att skapa en ännu attraktivare SK Elfsborg.

Kommande arrangemang som SK Elfsborg ansvarar för:

20-21 okt          Simbaloppet

Boka in dessa dagar och bidra gärna med en arbetsinsats/support!

Väl mött //Styrelsen

 

Prenumerera på denna RSS-feed