SK Elfsborg - Simidrott, Kamratskap, Engagemang - november 2020

Simklubben Elfsborg återcertifierade som "Säker&Trygg Förening"

Simklubben Elfsborg har sedan 2010 varit en certifierad förening som "Säker&Trygg Förening" av idrottsäkerhetsrådet och Borås Stad. En certifiering som innebär att miljö och säkerhetsfrågorna ligger högt på agendan och ständigt ses över av föreningens styrelse och verksamhetsansvariga. Under hösten har nu en arbetsgrupp arbetat med och uppdaterat alla våra handlingar och rutiner kring detta och nu då erhållit en återcertifiering för 2021-2022. 

Arbetsgruppen utsedd av styrelsen för Simklubben Elfsborg har bestått av Carina Askengren (ordf.), Michael Malmström (Kassör), Katarina Magnusson (Ansv. Sim- och teknikskolan), Johanna Pettersson (Jun/ung. tränare) och Jonas Söderberg (Sportchef)

Mer om "Säker&Trygg Förening" samt alla våra policys kan ni ta del av HÄR och vid eventuella frågor går det bra att kontakta vårt kansli kansli@skelfsborg.com 

Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef

 

Styrelsen informerar november

Information från styrelsens senaste möte 2020-11-24 kan ni ta del av HÄR

Sista styrelsemötet för 2020 är den 15 december då bl.a. budget för 2021 skall fastslås.

Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef

 

 

Stema Specialtryck AB förlänger sitt avtal 2021

Stema Specialtryck AB har sedan länge varit vår tryckpartner till föreningen och de förlänger nu sitt avtal i bronspoolen för 2021. Vi är oerhört tacksamma och stolta över detta och fortsätter nu att utveckla vår samverkan för att stärka båda parter i framtiden. 

Mer om Stema Specialtryck AB  kan ni ta del av HÄR och finns det andra företag som vill bli en del av Borås största idrottsföreningen så finner ni uppgifter HÄR via vår sponsorsida eller maila jonas@skelfsborg.com så återkommer vi.

Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef

 

 

Ellos AB fortsatt guldpartner 2021

Vår guldpartner sedan många år tillbaks Ellos AB förlänger sitt avtal 2021 med Simklubben Elfsborg. Vi är oerhört tacksamma och stolta över detta och ser nu fortsatt fram emot att utveckla vår samverkan och ge mervärde åt varandras verksamheter.

Mer om Ellos AB kan ni ta del av HÄR och finns det andra företag som vill bli en del av Borås största idrottsföreningen så finner ni uppgifter HÄR via vår sponsorsida eller maila jonas@skelfsborg.com så återkommer vi.

Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef

 

6647kr från Svenska Spel

Varje år i oktober delar Svenskaspel ut 50 miljoner kronor till föreningslivet och ungdomsidrotten. Simklubben Elfsborg är en av dessa föreningar och för 2020 erhöll vi 6647:- av dessa pengar. Du kan på ett enkelt sätt stötta föreningen genom att ansluta ditt spelkort till Gräsroten och Simklubben Elfsborg vilket du enklast gör HÄR eller nästa gång i din spelbutik. I dagsläget har vi 239 perosner anslutna till detta och stort tack till er som då bidragit till detta extra tillskott till föreningen.

Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef

 

Black friday på Intersport

Vår samarbetspart Intersport genomför nu en Covidanpassad Black Friday under en hel vecka med 25% på ALLT, måndag den 23/11 till söndag den 29/11 och vi hälsar våra medlemmar välkomna! 

Mer om intersport kan ni ta del av HÄR och passa nu på att även beställa era julklappar till varandra genom vår webshop HÄR samt missa inte att ansluta er till Club Intersport HÄR så föreningen får kickback på era inköp under året. 

Välkomna! Intersport, Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef

 

Viktig information, nya restriktioner

Uppdaterad 2020-11-20

Folkhälsomyndigheten har nu i veckan kommit med nya restriktioner bl.a. avrådan från att inte samlas mer än 8 personer. Borås Stad har bl.a. utifrån detta beslutat att fortsatt hålla stängt alla simhallar och bad för allmänheten men nu oxå att inga vuxna eller föräldrar, 16 år och äldre får visstas på Borås Simaren eller Dalsjöbadet i samband med verksamhet. Det innebär då tyvärr att vi som föreningen nu tvingas fatta beslutet att ställa in all verksamhet i den lilla bassängen (Baddaren, Sköldpaddan, Pingvinen och Pingvin Djupa) då dessa grupper oftast kräver att förälder är med inför och efter undervisning med dusch, omklädning mm

Alltså följande gäller: 

  • Samtliga simhallar och bad håller fortsatt stängt för allmänheten så ingen verksamhet för 16 år och äldre, vuxensim bl.a. även i fortsättningen
  • Inga vuxna eller föräldrar, 16 år och äldre tillåts att vara i Borås Simarena eller Dalsjöbadet i samband med undervisning
  • Alla grupper i den lilla bassängen (Baddaren, Sköldpaddan, Pingvinen och Pingvinen Djupa) ställs in på Borås Simarena samt Dalsjöbadet de sista gångerna.
  • Övrig verksamhet 15 år och yngre (Fisk, Haj, Teknik, tävlinging) fortsätter terminen ut med förustättning att ingen förälder behöver närvara vid undervisningen.
  • TomteplaSKEt och vår planerade julfest den 13 december utgår.

Beslutet gäller från 2020-11-23 till 2020-12-13 men kan komma att förlängas ytterligare och vid eventuella frågor hör i första hand av er till era verksamhetsnsvariga eller på mail kansli@skelfsborg.com 

Vi kommer fortsatt nu inom föreningen titta på detta med någon form av kompensation för alla er som fått minskad undervisning men det ber vi att få återkomma med så snart vi vet hur detta bör och kan hanteras. Vi hoppas på överseende med alla våra förändringar/anpassningar till beslut och hoppas att vi så snart som möjligt kan återgå till normal verksamhet igen.

Uppdaterad 2020-11-13

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya restriktioner, riktlinjer och avrådan 2020-10-29 för bl.a. idrottsföreningar och simhallar/bad har igår Borås Stad beslutat om att samtliga simhallar och bad stänger för allmänheten i Borås. Föreningen kommer fortsatt kunna ha verksamhet för barn och ungdomar enligt ordinare verksamhet för födda 2005 och senare (15 år & yngre). Verksamhet för alla som är födda 2004 och tidigare (16 år & äldre) får inte bedrivas och ställs därför in. Föreningen tillåts även fortsatt bedriva träning för idrottselever under skoltid (NIU & LIU) på de av tränarna fastställda passen samt att vi i dialog med Borås Stad och Borås Simarena fått dispens för att på ett Coronasäkert sätt även fortsatt bedriva träning för SM-kvalade simmare samt landslagssimmare. Det innebär då att alla vuxengrupper/kurser mm ställs in tills vidare samt planerade tävlingar, möten och aktiviteter skjuts på framtiden, bl.a. Simbadoppet som då ställs in 31/10. Beslutet om simhallarnas stängning gäller till 2020-11-19 men kan komma att förlängas.

OBS! Max 1 förälder / barn får medfölja för dem som har verksamhet/simskola i den "lilla bassängen". Föräldrar vars barn har verksamhet/simskola i den "stora bassängen" får inte följa med in på Borås Simarena utan får vänta utanför. Medföljande föräldrar ombedes oxå nu att ha extra avstånd i simhallen på läktaren under lektionstid.

Verksamhetsansvariga för sim- och teknikskolan, tävlingssim, vuxensim, handikappsim, vattenpolo och integrationsim kommer att skicka ut mer specifik information vad som avser varje enskild verksamhet.

Folkhälsomyndighetens nya restriktioner i sin helhet kan ni ta del av HÄR och Borås Stads beslut HÄR. Vid eventuella frågor hänvisar vi i första hand till respektive verksamhetsansvarig eller till vårt kansli kansli@skelfsborg.com  

Föreningen kommer löpande att uppdatera informationen här på hemsidan, lämna information om eventuella nya beslut och åtgärder mm. I övrigt hänvisar vi fortsatt till de gällande råden från Folkhälsomyndigheten samt nedan riktlinjer och regler från Borås Stad och Simklubben Elfsborg.

Uppdaterad 2020-08-26

Simklubben Elfsborgs styrelse har vid sitt möte 2020-08-25 beslutat om "ställningstagande gällande Covid-19 vid arrangemang och tävlingar" Det innebär i korthet att varje intern och extern tävling kommer att granskas, analyseras och riskbedömmas innan beslut om deltagande/genomförande fattas. Det är dock upp till varje enskild individ/familj att besluta om deltagande eller ej vi de av föreningen erbjudan tävlingarna eller arrangemangen. Beslutet i sin helhet samt annat som styrelsen vill informra om finner ni HÄR 

Uppdaterad 2020-08-18

Regeringen och folkhälsomyndighetens restriktioner ser ut att ligga fast fortsatt under hösten. Simklubben Elfsborg i samverkan med Borås Stad och Borås Simarena kommer fortsatt ha en nära dialog för att på bästa sätt kunna genomföra verksamhet under hösten och det under trygga och säkra former.

Vi uppmanar därför alla våra medlemmar och de som besöker vår verksamhet på Borås Simarena under hösten att respektera, följa, visa hänsyn och att ta ansvar för att allt sker enligt de regler och uppmaningar som anvisas. Gällande riktlinjer och regler finns i nedan PDF. Tag också del av de mer detaljerade reglerna och instruktionerna i samband med våra olika verksamheter samt kontakta ansvarig från respektive verksamhet vid eventuella frågor.

Vi återkommer löpande under hösten om det skulle ändra sig något i gällande restriktioner och hoppas på en fin hösttermin tillsammans.

Uppdaterad 2020-06-05 

Folkhälsomyndigheten häver från och med 2020-06-14 råden till idrotten om att undvika närkontakt, undvika onödiga resor och att skjuta upp eller ställa in tävlingar som inte riktar sig till barn och ungdom. Detta innebär då att det är klartecken för tävlingar oavsett ålder men fortsatt då med hänsyn till övirga rådande restriktioner. Mer om gällande förändring kan ni ta del av HÄR

Ledningen för Alidebergsbadet har oxå 2020-06-05 beslutat om att entré för aktiva medlemmar som skall ha träning eller simkurs på Alidebergsbadet vid soligt väder och hög belastning släpps in uppe vid minigolfen, grinden där. Detta med anledninga av gällande beslut från Borås Stad om att begränsa antalet besök på badet och då blir det lättare vid köbildning att koma in på annan plats då SK Elfsborgs aktiva aktuell dag är inräknade. Om vår stora gula beachflagg är uppsatt vid minigolfen är insläppet där och om den inte är uppsatt så gäller vanliga entrén.

Uppdaterad 2020-04-12

Simklubben Elfsborg bevakar fortsatt alla förhållningsregler för idrottsrörelsen och utvecklingen gällande Corona viruset - Covid 19. Vi följer de rekommendationer som Riksidrottsförbundet och Svenska Simförbundet ger utifrån rekommendationer från regering och Folkhälsomyndigheten, men även Borås Stad och dess idrottsanläggningar. Från både myndigheterna och förbundens håll uppmanar man föreningslivet att i möjligaste mån men med stor hänsyn och anpassning löpande till förändrade rekommendationer att bedriva verksamhet.

Regeringen har 2020-03-29 beslutat om att grupper på max 50 personer får vistas tillsammans, dock rör detta inte simhallar och beslutet kan ni da del av HÄR från Polismyndighetens hemsida. Nya direktiv har dock kommit från Borås Stad 2020-04-02 om förändrade rutiner vid besök av simhallar avseende avstånd, omklädning, dusch och hygien samt en ritklinje om max 50 besökare i simhallen samtidigt. Vi har nu sedan en tid gjort stora ansträgningar för att hålla nere antalet besök i simhallen men då siffran nu en lägre tid varit för hög har vi i samråd med ledningen från Borås Simarena och Fritids- och folkhälsoförvaltingen fått fatta beslutet 2020-04-17 om att ställa in sim- och teknikskolan vecka 17, 20-26/4. Mer information om detta HÄR

Personal och styrelse har den 2020-03-20 beslutat om att klubblokalen på Borås Simarena from måndagen den 23 mars är stängd tillsvidare. Föreningen vill på detta sätt minska och motverka eventuell smittspridning i vår verksamhet samt lokaler föreningen bedriver verksamhet i. Vi är väl medvetna om att klubblokalen har stor betydelse för en del ungdomar och ledare som bor en bit utanför Borås Stad och finns behov av lösing så ber vi er mail till jonas@skelfsborg.com så ser vi över er önskan. Även tillgången till vårt gym på Borås Simarena kommer from 2020-04-05 att begränsas och träning sker nu endast under vår huvudtränares ledning.

I övrigt hänvisar vi till verksamhetsansvariga eller vårt kansli vid eventeulla frågor via mail kansli@skelfsborg.com eller telefon 033-135900 måndag till torsdag 13.00-15.00

Allmänna råd från folkhälsomyndigheten:

- En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra ansiktet eller ögonen samt undvika nära kontakt med sjuka människor

- Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

- Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

- Stanna hemma om du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Simklubben Elfsborg uppmanar oxå eventuella barn och vuxna som besökt utsatta områden/länder att stanna hemma i två veckor innan man återgår till verksamheten. Använd oxå alltid egen vattenflaska vid träningar, duscha noga med tvål innan inträde till simhallen, undvik handslag eller "highfives" med simmarkamrater, blir du sjuk under träning lämna verksamheten omgående, håll avstånd vid landaktiviteter, kom endast 5 minuter innan utsatt träningstid, föräldrar uppmanas att inte samlas i grupper i café eller på läktaren under aktiviteten för barnen samt endast komma med en målsman och vid misstanke om smitta ring sjukvården 1177 Vårdguiden för bedömning. PDF med sammanställning av de riktlinjer och regler som finns i vår verksamhet kan ni ta del av nedan.

Information från Folkhälsomyndigheten HÄR

Information från Riksidrottsförbundet HÄR

Information från Svenska Simförbundet HÄR

Information från Borås Stad HÄR

För Simklubben Elfsborg, styrelse och personal, Jonas Söderberg sportchef

 

 

 

 

 

SM-veckan 2021 i Borås INSTÄLLD

Med anledning av rådande situation och pågående Coronapandemi har Riksidrottsförbundet och SVT i samråd med Borås Stad idag beslutat om att ställa in vinterns SM-vecka i Borås 2021. Simklubben Elfsborg tillsammans med Svenska Simförbundet planerade under SM-veckan att genomföra finalspelet för damer och herrar i Vattenpolo. Vi ber att får återkomma hurvida det blir SM-slutspel eller inte i Borås, då utanför ramen för SM-veckan den 4-7/2 2021.

Nyheten från SVT kan ni ta del av HÄR och mer om SM-veckan kan ni ta del av HÄR Finns det några frågor är ni välkomna att höra av er till jonas@skelfsborg.com 

Simklubben Elfsborg Jonas Söderberg sportchef

 

 

INSTÄLLD funktionärsutbildning 14 november

Tyvärr med rådande restriktioner tvingas vi att STÄLLA IN den planerade funktionärsutbildningen, tävlingsfunktionär steg 1 den 14 november. Vi återkommer med datum för nytt utbildningstillfälle framöver.

Hör av er vid evetuella frågor till funktionar@skelfsborg.com eller jonas@skelfsborg.com

Simklubben Elfsborg, arrangemangskommittén, Jonas Söderberg sportchef

 

 

 

Köp en annons, stötta föreningen

Simklubben Elfsborg håller just nu på med framtagningen av en ny föreningsbroschyr 2021 för att på bästa sätt marknadsföra föreningen och vår fina verksamhet.

I samband med detta söker vi annonsörer till denna broschyr där vi hoppas att det skall finnas medlemmar som har företag och som vill stötta upp här. Annonsformat finner ni i nedan PDF och för vidare info om priser mm kontakta jonas@skelfsborg.com så snart som möjligt

Tidgare broschyr och upplägg kan ni ta del av HÄR via vår hemsida.

Tack på förhand! Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef

 

Prenumerera på denna RSS-feed