SK Elfsborg - Simidrott, Kamratskap, Engagemang - Maj 2021

Lär känna oss anställda - Viktor Jönsson

Namn: Jönsson

Roll: Antagonist

Hur länge har du arbetat i SK Elfsborg?

2007

Har du något smeknamn?

Viktor

Varför blev det just simning?

Det är ett förträffligt tillfälle att kontemplera livet och universums existentiella angelägenheter

Vad har du för erfarenheter av simning?

Jag har kroppsliga, själsliga och emotionella erfarenheter

Vad är roligast med arbetet?

Situationer när man upplever en tillfällig mental stegring av det mentala tillståndet till en högre nivå än vad som upplevs i det vardagliga livet

Vad är mest utmanande med arbetet?

Det är en utmanande fråga

Något roligt minne du vill dela?

Minnen av värde är för abstrakta och komplicerade för att sammanfatta i en mening

Ditt bästa tips för framtiden?

Jag vet inte vad du önskar av framtiden så kan inte ge något direkt konkret eller vägledande svar

Fem snabba

 1. Pasta eller ris
 2. Morgon eller kväll
 3. Film eller serie
 4. Favorit simsätt - Bröstsim
 5. 25 eller 50

Grensponsor Borås Speedo Meet 12-13/6

Ja, nu vet vi att Borås Speedo Meet ute på Alidebergsbadet den 12-13 juni, en del av Borås 400 kommer att genomföras om än dock begränsat.

Vi saknar fortfarande GRENPARTNERS för ett fåtal grenar, 6 stycken som vi nu hoppas att vi skall få tekning för. Nyttopriser utgår för grenerna och endast då 500:- / gren är det som gäller nu och ni hittar information om tävlingen HÄR samt då grenpartners.

Hoppas nu att några kan kliva fram, kan tänkas köpa en gren och hör av sig till jonas@skelfsborg.com senast FREDAGEN DEN 4 JUNI KLOCKAN 15.00

Tack på förhand! Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef

 

 

Nya restriktioner från den 1 juni

Uppdaterad 2021-05-28

Då har nu regering och mydigheter gått ut med nya gällande restriktioner och rekommendationer från den 1 juni. Bl.a. så öppnar man upp för läger, cuper, matcher och tävlingar i mindre skala och aktiviteterna blir öppna för alla åldrar. Dock skall vi fortsatt undvika trängsel, genomföra aktiviteterna utomhus och det är forsatt föreningens ansvar att folkhälsomyndighetens samtliga riktlinjer följs och efterlevs. Lokala restriktioner kan förekomma beroende på smittspridningsläge och gäller i sådanna fall före de nationella allmänna råden.

Vi kan nu planera för en något mer ökad verksamhet mot sommaren, genomföra en Covidanpassad Borås Speedo Meet på Alidebergsbadet den 12-13 juni samt försiktigt börja planera för höstens verksamhet.

Mer information om de nya gällande restriktionerna kan ni ta del av HÄR och vid eventuella frågor maila till kansli@skelfsborg.com eller sök upp någon ur personalen.

Uppdaterad 2021-03-05

Vi har idag från Borås Stad, Fritid och folkhälsa fått besked om att gällande restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Regering förlängs till söndagen den 11/4 men kan komma att förlängas ytterligare. Det innbär för oss som idrottsförening att planerad verksamhet fortsätter som vanligt men att vi fortsatt håller hög fokus på att följa alla riktlinjer och regler som finns i samband med vår träning så att smittspridning undviks.

Borås Stad har sin samlingssida för Covid-19 HÄR att ta del av och folkhälsomyndighetens information finner ni HÄR

Finns det eventuella frågor är ni välkomna att i första hand kontakta verksamhetsansvariga eller maila kansli@skelfsborg.com så svarar vi så snart vi kan. Forsatt oxå stort tack till alla medlemmar för visad hänsyn i samband med era besök i verksamheten.

Uppdaterad 2021-02-19

Folkhälsomyndigheten och regering har i veckan förlängt gällande restriktioner fram tills söndagen den 7/3. Det innebär att vi fortsatt kommer att bedriva den verksamhet vi idag har inom sim- och teknikskolan, handikappsim, tävlingsverkssamheten för födda 2002 och senare samt elitverksamhet. Verksamhet för födda 2001 och tidigare får alltså fortsatt ske utomhus och då på ett smittsäkert sätt. 

Dock har rekommendationerna (regionala rekommendationer på FHM som avser Västra Götaland) förändrats under sportlovet. Detta då med att man ska avstå från icke nödvändiga resor, samt inte knyta några nya nära kontakter med personer som man normalt inte träffar. Föreningen uppmanar därför alla som varit bortresta någon dag/dagar under sportlovet att visa försiktighet den kommande veckan (inkubationstiden). Detta för att minimera att man inte fått med sig någon coronasmitta på vägen hem och att det finns risk att smitta andra i vår verksamhet vid hemkomst. Tack för visad hänsyn.

Borås Stad har sin samlingssida för Covid-19 HÄR att ta del av och folkhälsomyndighetens information finner ni HÄR

Vi vill oxå passa på att tacka alla våra simmare, ledare, föräldrar och övriga medlemmar för visad hänsyn i samband med vår verksamhet, att alla följer och stöttar gällande riktlinjer och regler för att allt skall fungera på ett säkert och bra sätt, TACK! Även ett tack till alla som klivit fram och stöttat/stöttar oss som Covidvärdar för att allt skall fungera, TACK!

Finns det eventuella frågor är ni välkomna att i första hand kontakta verksamhetsansvariga eller maila jonas@skelfsborg.com annars fortsätter vi alla att hjälpas åt, hålla i och hålla ut.

Uppdaterad 2021-02-05

Torsdagen den 4/2 kom regering och folkhälsomyndigheten ut med nya riktlinjer, rekommendationer och förlängningar av tidigare gällande beslut. Det som berör oss mest som idrottsförening är nu beslutet att man även tillåter födda 2002 och senare att återgå till verksamhet inomhus. För födda 2001 och tidigare gäller fortsatt träning utomhus. Mer information om beslutet som avser sim- och idrottsanläggningar kan ni ta del av HÄR . Beslutet gäller fram tills söndagen den 21/2 och kan komma att förlängas.

OBS! Det som nu är väldigt viktigt för oss som förening att infomera alla simmare, ledare, föräldrar och övriga medlemmar är att det är VI SOM FÖRENING som ansvarar för allt under föreningstiden 16.00-21.00 vardagar på Borås Simarena, ingen personal från Borås Stad finns på plats. Detta gäller även under helgerna och då det bedrivs simverksamhet. Personal ur föreningen finns alltid med en ansvarig person på plats och som då även sköter städ samt stängning av simhallen på kvällen. Dock behöver vi medlemsstöd för att lösa bemanningen med Covidvärdar i entrén som är behjälpliga för att verksamheten skall fungera på ett smittsäkert sätt. VIKTIGT är nu då att alla medlemmar visar hänsyn, tar det ansvar man kan, har förståelsesamt för gällande regler och riktlinjer samt hjälper till vid behov.

Ni som vill hjälpa till som Covidvärd finner information om detta HÄR och vi kommer nu framöver att bemanna 2 veckors perioder.

Finns det eventuella frågor är ni välkomna att i första hand kontakta verksamhetsansvariga eller maila jonas@skelfsborg.com 

Så nu hjälps vi alla åt för att vi skall få en fungerande och trivsam träningsmiljö tills smittläget är bättre, tack på förhand!

Uppdaterad 2021-01-22

Torsdagen den 21/1 kom regering och folkhälsomyndigheten ut med nya riktlinjer, rekommendationer och förlängningar av tidigare gällande beslut. Vad avser idrottsverksamhet för barn och ungdomar födda 2005 och senare så har man nu beslutat att alla sim- och idrottshallar skall öppnas upp för verksamhet i denna målgrupp. För födda 2004 och tidigare gäller som tidigare att verksamhet endast får bedrivas utomhus. För båda målgrupperna gäller att träning sker på ett smittsäkert sätt och i övrigt följer de riktlinjer som gemensamt satts upp av Borås Stad, Borås Simarena och Simklubben Elfsborg. Landslagsaktiva och SM-kvalade simmare är undantagna ovan beslut i enlighet med beslut hos Svenska Simförbundet och Borås Stad.

Länk till regeringsbesluten https://www.regeringen.se/artiklar/2021/01/forlangningar-av-nationella-restriktioner/

Det innebär nu då att vi som förening kommer att starta upp verksamhet inne igen på Borås Simarena, Stadsparksbadet samt Dalsjöforsbadet from måndag 25/1. Tävlingsverksamheten planerar att starta direkt vecka 4 och sim- och teknikskolan vecka 5 då anmälan först måste ske till grupperna. Dock sker detta i viss begränsad form för att klara uppsatta krav och regler på Borås Simarena som vi alla ber er respektera och följa. OBS! Respektive verksamhetsansvarig kommer under helgen 23-24/1 komma ut med mer specifik information om vad som gäller i samband med simundervisning eller simträning som vi noga ber er ta del av.

Borås Simarena kommer fortsatt hålla stängt för allmänheten och föreningen har tillträde till simhallen för sin verksamhet från klockan 16.00. Dagtid är det endast skolor och personer som har FAR som får tillträde. På vår föreningstid kommer det att finnas en Covidvärd på plats för att stötta upp flödet och vara behjälplig på plats.

Vid eventuella frågor kontakta i första hand verksamhetsansvariga eller maila kansli@skelfsborg.com så återkopplar vi och håll er uppdaterade här på vår hemsida.

Vi fortsätter kämpa TILLSAMMANS så blir det ljusare tider inom kort

Uppdaterad 2020-12-21

I fredags den 18/12 kom regering och folkhälsomyndigheten ut med ytterligare nya skarpa riktlinjer för hur idrottsverksamhet bl.a. får bedrivas. Utifrån dessa har nu Borås Stad fattat beslutet om att helt stänga alla sim- och idrottshallar för verksamhet enligt tidigare riktlinjer. Beslutet gäller från och med måndagen den 21/12 till och med söndagen den 24/1 2021. Träning för barn, ungdomar och vuxna får ske utomhus om det sker på ett smittsäket sätt med max 8 personer och enda undantaget som finns nu är yrkesmässigt idrottsutövande, landslagsnivå. 

Detta innebär att vi som förening bl.a. nu inte kommer kunna öppna anmälan för vårens kurser 2021 som planerat utan vi får avvakta vidare information och återkomma så snart vi ser lösningar för kommande verksamhet. Håll er uppdaterade här via vår hemsida och vidare information kommer att skickas ut inom kort från respektive verksamhetsansvarig. Vid eventuella frågor kontakta i första hand verksamhetansvariga eller maila kansli@skelfsborg.com så återkopplar vi så snart vi kan.

Vi som förening är mycket ledsna över rådande läge men tillsammans hjälps vi nu åt och hoppas att vi snart kan se slutet på denna hemska pandemi.

Uppdaterad 2020-12-11

Regeringen och Folkälsomyndigheten har nu kommit ut med nya reviderade nationella allmänna råd och föreskrifter som träder i kraft måndagen den 14 december och gäller tillsvidare. Riksidrottsförbundet lämnar HÄR information vad som avser idrotten där man bl.a. nu öppnar upp för idrott igen för 16 år och äldre och även Svenska Simförbundet skriver om detta HÄR. Detta innebär nu att vi från Simklubben Elfsborgs sida har fått lite nya förutsättningar från Borås Stad och Borås Simarena att bedriva simidrott på vilket vi just nu arbetar hårt med att planera och genomföra på ett säkert och hållbart sätt. Vi kommer att i första hand prioritera våra barn och ungdommar i sim- och teknikskolan samt tävlingsverksamheten men även våra vuxna simmare i klubben på kort och på lång sikt för våren 2021.

Information om detta kommer att komma så snart som möjligt från respektive verksamhetsansvarig mer i detalj och övergripande här på vår hemsida. Borås Simarena och övriga simhallar och bad kommer dock fortsatt att hålla stängt för allmänheten. Vid eventuella frågor kontakta verksamhetsansvariga eller maila kansli@skelfsborg.com 

Uppdaterad 2020-11-20

Folkhälsomyndigheten har nu i veckan kommit med nya restriktioner bl.a. avrådan från att inte samlas mer än 8 personer. Borås Stad har bl.a. utifrån detta beslutat att fortsatt hålla stängt alla simhallar och bad för allmänheten men nu oxå att inga vuxna eller föräldrar, 16 år och äldre får visstas på Borås Simaren eller Dalsjöbadet i samband med verksamhet. Det innebär då tyvärr att vi som föreningen nu tvingas fatta beslutet att ställa in all verksamhet i den lilla bassängen (Baddaren, Sköldpaddan, Pingvinen och Pingvin Djupa) då dessa grupper oftast kräver att förälder är med inför och efter undervisning med dusch, omklädning mm

Alltså följande gäller: 

 • Samtliga simhallar och bad håller fortsatt stängt för allmänheten så ingen verksamhet för 16 år och äldre, vuxensim bl.a. även i fortsättningen
 • Inga vuxna eller föräldrar, 16 år och äldre tillåts att vara i Borås Simarena eller Dalsjöbadet i samband med undervisning
 • Alla grupper i den lilla bassängen (Baddaren, Sköldpaddan, Pingvinen och Pingvinen Djupa) ställs in på Borås Simarena samt Dalsjöbadet de sista gångerna.
 • Övrig verksamhet 15 år och yngre (Fisk, Haj, Teknik, tävlinging) fortsätter terminen ut med förustättning att ingen förälder behöver närvara vid undervisningen.
 • TomteplaSKEt och vår planerade julfest den 13 december utgår.

Beslutet gäller från 2020-11-23 till 2020-12-13 men kan komma att förlängas ytterligare och vid eventuella frågor hör i första hand av er till era verksamhetsnsvariga eller på mail kansli@skelfsborg.com 

Vi kommer fortsatt nu inom föreningen titta på detta med någon form av kompensation för alla er som fått minskad undervisning men det ber vi att få återkomma med så snart vi vet hur detta bör och kan hanteras. Vi hoppas på överseende med alla våra förändringar/anpassningar till beslut och hoppas att vi så snart som möjligt kan återgå till normal verksamhet igen.

Uppdaterad 2020-11-13

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya restriktioner, riktlinjer och avrådan 2020-10-29 för bl.a. idrottsföreningar och simhallar/bad har igår Borås Stad beslutat om att samtliga simhallar och bad stänger för allmänheten i Borås. Föreningen kommer fortsatt kunna ha verksamhet för barn och ungdomar enligt ordinare verksamhet för födda 2005 och senare (15 år & yngre). Verksamhet för alla som är födda 2004 och tidigare (16 år & äldre) får inte bedrivas och ställs därför in. Föreningen tillåts även fortsatt bedriva träning för idrottselever under skoltid (NIU & LIU) på de av tränarna fastställda passen samt att vi i dialog med Borås Stad och Borås Simarena fått dispens för att på ett Coronasäkert sätt även fortsatt bedriva träning för SM-kvalade simmare samt landslagssimmare. Det innebär då att alla vuxengrupper/kurser mm ställs in tills vidare samt planerade tävlingar, möten och aktiviteter skjuts på framtiden, bl.a. Simbadoppet som då ställs in 31/10. Beslutet om simhallarnas stängning gäller till 2020-11-19 men kan komma att förlängas.

OBS! Max 1 förälder / barn får medfölja för dem som har verksamhet/simskola i den "lilla bassängen". Föräldrar vars barn har verksamhet/simskola i den "stora bassängen" får inte följa med in på Borås Simarena utan får vänta utanför. Medföljande föräldrar ombedes oxå nu att ha extra avstånd i simhallen på läktaren under lektionstid.

Verksamhetsansvariga för sim- och teknikskolan, tävlingssim, vuxensim, handikappsim, vattenpolo och integrationsim kommer att skicka ut mer specifik information vad som avser varje enskild verksamhet.

Folkhälsomyndighetens nya restriktioner i sin helhet kan ni ta del av HÄR och Borås Stads beslut HÄR. Vid eventuella frågor hänvisar vi i första hand till respektive verksamhetsansvarig eller till vårt kansli kansli@skelfsborg.com  

Föreningen kommer löpande att uppdatera informationen här på hemsidan, lämna information om eventuella nya beslut och åtgärder mm. I övrigt hänvisar vi fortsatt till de gällande råden från Folkhälsomyndigheten samt nedan riktlinjer och regler från Borås Stad och Simklubben Elfsborg.

Uppdaterad 2020-08-26

Simklubben Elfsborgs styrelse har vid sitt möte 2020-08-25 beslutat om "ställningstagande gällande Covid-19 vid arrangemang och tävlingar" Det innebär i korthet att varje intern och extern tävling kommer att granskas, analyseras och riskbedömmas innan beslut om deltagande/genomförande fattas. Det är dock upp till varje enskild individ/familj att besluta om deltagande eller ej vi de av föreningen erbjudan tävlingarna eller arrangemangen. Beslutet i sin helhet samt annat som styrelsen vill informra om finner ni HÄR 

Uppdaterad 2020-08-18

Regeringen och folkhälsomyndighetens restriktioner ser ut att ligga fast fortsatt under hösten. Simklubben Elfsborg i samverkan med Borås Stad och Borås Simarena kommer fortsatt ha en nära dialog för att på bästa sätt kunna genomföra verksamhet under hösten och det under trygga och säkra former.

Vi uppmanar därför alla våra medlemmar och de som besöker vår verksamhet på Borås Simarena under hösten att respektera, följa, visa hänsyn och att ta ansvar för att allt sker enligt de regler och uppmaningar som anvisas. Gällande riktlinjer och regler finns i nedan PDF. Tag också del av de mer detaljerade reglerna och instruktionerna i samband med våra olika verksamheter samt kontakta ansvarig från respektive verksamhet vid eventuella frågor.

Vi återkommer löpande under hösten om det skulle ändra sig något i gällande restriktioner och hoppas på en fin hösttermin tillsammans.

Uppdaterad 2020-06-05 

Folkhälsomyndigheten häver från och med 2020-06-14 råden till idrotten om att undvika närkontakt, undvika onödiga resor och att skjuta upp eller ställa in tävlingar som inte riktar sig till barn och ungdom. Detta innebär då att det är klartecken för tävlingar oavsett ålder men fortsatt då med hänsyn till övirga rådande restriktioner. Mer om gällande förändring kan ni ta del av HÄR

Ledningen för Alidebergsbadet har oxå 2020-06-05 beslutat om att entré för aktiva medlemmar som skall ha träning eller simkurs på Alidebergsbadet vid soligt väder och hög belastning släpps in uppe vid minigolfen, grinden där. Detta med anledninga av gällande beslut från Borås Stad om att begränsa antalet besök på badet och då blir det lättare vid köbildning att koma in på annan plats då SK Elfsborgs aktiva aktuell dag är inräknade. Om vår stora gula beachflagg är uppsatt vid minigolfen är insläppet där och om den inte är uppsatt så gäller vanliga entrén.

Uppdaterad 2020-04-12

Simklubben Elfsborg bevakar fortsatt alla förhållningsregler för idrottsrörelsen och utvecklingen gällande Corona viruset - Covid 19. Vi följer de rekommendationer som Riksidrottsförbundet och Svenska Simförbundet ger utifrån rekommendationer från regering och Folkhälsomyndigheten, men även Borås Stad och dess idrottsanläggningar. Från både myndigheterna och förbundens håll uppmanar man föreningslivet att i möjligaste mån men med stor hänsyn och anpassning löpande till förändrade rekommendationer att bedriva verksamhet.

Regeringen har 2020-03-29 beslutat om att grupper på max 50 personer får vistas tillsammans, dock rör detta inte simhallar och beslutet kan ni da del av HÄR från Polismyndighetens hemsida. Nya direktiv har dock kommit från Borås Stad 2020-04-02 om förändrade rutiner vid besök av simhallar avseende avstånd, omklädning, dusch och hygien samt en ritklinje om max 50 besökare i simhallen samtidigt. Vi har nu sedan en tid gjort stora ansträgningar för att hålla nere antalet besök i simhallen men då siffran nu en lägre tid varit för hög har vi i samråd med ledningen från Borås Simarena och Fritids- och folkhälsoförvaltingen fått fatta beslutet 2020-04-17 om att ställa in sim- och teknikskolan vecka 17, 20-26/4. Mer information om detta HÄR

Personal och styrelse har den 2020-03-20 beslutat om att klubblokalen på Borås Simarena from måndagen den 23 mars är stängd tillsvidare. Föreningen vill på detta sätt minska och motverka eventuell smittspridning i vår verksamhet samt lokaler föreningen bedriver verksamhet i. Vi är väl medvetna om att klubblokalen har stor betydelse för en del ungdomar och ledare som bor en bit utanför Borås Stad och finns behov av lösing så ber vi er mail till jonas@skelfsborg.com så ser vi över er önskan. Även tillgången till vårt gym på Borås Simarena kommer from 2020-04-05 att begränsas och träning sker nu endast under vår huvudtränares ledning.

I övrigt hänvisar vi till verksamhetsansvariga eller vårt kansli vid eventeulla frågor via mail kansli@skelfsborg.com eller telefon 033-135900 måndag till torsdag 13.00-15.00

Allmänna råd från folkhälsomyndigheten:

- En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra ansiktet eller ögonen samt undvika nära kontakt med sjuka människor

- Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

- Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

- Stanna hemma om du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Simklubben Elfsborg uppmanar oxå eventuella barn och vuxna som besökt utsatta områden/länder att stanna hemma i två veckor innan man återgår till verksamheten. Använd oxå alltid egen vattenflaska vid träningar, duscha noga med tvål innan inträde till simhallen, undvik handslag eller "highfives" med simmarkamrater, blir du sjuk under träning lämna verksamheten omgående, håll avstånd vid landaktiviteter, kom endast 5 minuter innan utsatt träningstid, föräldrar uppmanas att inte samlas i grupper i café eller på läktaren under aktiviteten för barnen samt endast komma med en målsman och vid misstanke om smitta ring sjukvården 1177 Vårdguiden för bedömning. PDF med sammanställning av de riktlinjer och regler som finns i vår verksamhet kan ni ta del av nedan.

Information från Folkhälsomyndigheten HÄR

Information från Riksidrottsförbundet HÄR

Information från Svenska Simförbundet HÄR

Information från Borås Stad HÄR

För Simklubben Elfsborg, styrelse och personal, Jonas Söderberg sportchef

 

 

 

 

 

Borås Speedo Meet 2021 2.0 kommer att köras

Då har vi äntligen fått ett OK på att köra Borås Speedo Meet den 12-13 på Alidebergsbadet om än dock med vissa begränsningar och nya gällande restriktioner from 6 juni. Genomförandet förutsätter naturligtvis att det inte sker några ändringar i den nya föreslagna restriktionerna för idrott, mindre arrangemang mm

RF:s nyhet om att tävlingar nu tillåts för alla åldrar kan ni ta del av HÄR

Inbjudan 2.0 i sin helhet finner ni HÄR och tränarna återkommer med en anmälan för SK Elfsborgs tävlingssimmare.

Vid eventuella frågor kontakta jonas@skelfsborg.com

Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef

 

 

Lars "Lasse" Tannerfalk har lämnat oss

Efter en längre tids sjukdom har nu tyvärr vår simidrottsvän och Vattenpolofantom Lars "Lasse" Tannerfalk lämnat oss.

Lars fantastiska engagemang för Svensk Vattenpolos utveckling till det den är idag har betytt mycket och även för den mer lokala vattenpolon i främst Sandared men även på senare år i Borås och SK Elfsborg.

Han var en av stöttepelarna i vår organisation som ansvarade för och genomförde Masters VM i Vattenpolo på Borås Simarena och Alidebergsbadet 2010. Senare oxå ansvarig för vår Beachvattenpolo under SM-veckan både 2014 och 2017 med mycket lyckat resultat och även flertalet JSM och seriespel på Borås Simarena under åren.

Svenska Simförbundet skriver mycket fint om Lars alla insatser för Svensk vattenpolo under åren HÄR att ta del av.

Vi minns vår vän Lars med värme och våra varmaste tankar till hans familj, nära och kära.

Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef

(Här nedan Lars in action under SM i Beachvattenpolo 2017)

 

 

 

 

RO-Gruppen ny Guldpartners till Simklubben Elfsborg

Vi kan nu stolt presentera vår senaste partner RO-Gruppen som skrivit ett Guldavtal med Simklubben Elfsborg. RO-Gruppen har de senaste åren varit delaktiga i ett stort antal byggnationer inom handel och rastaurang vilket placerar dem topp 10 bland de mest aktiva byggföretagen in Sverige. 

Mer om RO-Gruppen och deras nyhet om vårt partnerskap kan ni ta del av HÄR

Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef

 

Månadens partners SPEED GROUP

Simklubben Elfsborg fortsätter att presentera våra större partners som på olika sätt stöttar vår idrottsliga verksamhet och denna månad presenterar vi vår nya Guldpartners Speed Group. Speed Group har varit partners till föreningen sedan 2012 och deras logga är välkänd från våra badmössor bl.a. Speed Group är oxå partners till våra arrangemang genom "SPEEDFIKA" som ni känner igen från våra kaffekoppar och de har även genom åren varit flitiga deltagare i våra företagscrawlkurser. Vi ställde nu lite frågor till Ann Nilsson, Affärsområdeschef på Speeed Group och vi ser nu forsatt fram emot en forsatt god samverkan.

Hur länge har företaget funnits och vad ser ni som er roll i samhället?
Speed Group erbjuder hållbara, flexibla och innovativa lösningar för komplexa logistik- och personalutmaningar. Bolaget grundades i Borås 2004 och vi är idag en av Nordens ledande tredjepartslogistiker och en av Sjuhäradsbygdens största arbetsgivare. Vi vill vara en pålitlig partner till våra kunder, en attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare, en kravställande kund till våra leverantörer och ett ansvarstagande portföljbolag till våra ägare. Inte minst vill vi vara en aktiv drivkraft för positiv förändring i samhället.

Varför har ni valt att bli guldpartners till Simklubben Elfsborg?
För oss på Speed Group är det viktigt att engagera oss i föreningar som i sin tur har ett stort samhällsengagemang – något som SK Elfsborg verkligen har.
Att vi genom vårt partnerskap kan erbjuda våra anställda tillgång till träning, motion och umgänge på Alidebergsbadet under sommartid ger guldkant till samarbetet.

Vilken partnersstrategi har ni, vilka fokus bör prioriteras i ett partnerskap?
Vi har tre inriktningar i de sponsor- och partnerskap som vi ingår; medarbetarhälsa/idrott, morgondagens arbetskraft/utbildning samt miljö/klimat.
Medarbetarhälsa/idrott ser vi som en del i vårt arbetsgivaransvar; vi ska verka för friska medarbetare och där ser vi att träning, motion och hälsa är viktiga delar.
Vårt fokus på morgondagens arbetskraft/utbildning grundar sig i att vi är en stor arbetsgivare och vill bidra till att skapa förutsättningar för barn och ungdomar att utbilda sig.
Miljö- och klimatfrågan är oerhört viktig för oss på Speed. Utöver vår satsning på solceller och att vara klimatneutrala till 2025, så stöttar vi ett antal föreningar och organisationer som jobbar för klimatet.

Vilka prioriterade områden anser ni att simidrotten bör fokusera på?
Simkunnighet, vattensäkerhet och integration är viktiga områden som SK Elfsborg är engagerade i och som vi som partner är stolta över att se.

Arbetar ni med friskvård inom företaget, för era anställda och på vilket sätt?
Vi erbjuder friskvårdsbidrag, samt satsar bl.a. på sponsor- och partnerskap med föreningar som erbjuder våra anställda möjlighet till någon form av motion eller andra hälsofrämjande aktiviteter som tex. SK Elfsborg genom crawlkurser för våra anställda.

Har ni som företag några specifika mål kommande två till tre år?
Hållbarhet är en fråga med stort fokus för Speed Group. Målsättningen är att vara CO2-neutrala till 2025. En viktig del av den satsningen är att investera i solcellsanläggningar på våra lagertak. Under våren tar vi vår anläggning på Viared i bruk. Med en effekt om fem miljoner watt och en beräknad årsproduktion om fyra miljoner kilowattimmar solel, är vår takanläggning störst i Nor

Ann Nilsson, Affärsområdeschef, Speed Group

Mer om Speed Group kan ni ta del av HÄR och om det finns intresse för någon form av samverkan eller partnerskap för andra företag kontakta jonas@skelfsborg.com Möjliga avtal, information finns att ta del av HÄR

Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef

 

Inbjudan till sommarens intensivsimskolor!

Vi erbjuder intensivsimskolor i 3 olika perioder från v.22-27 och simsportskollo v.26 på Alidebergsbadet! 

Mer info om anmälan och upplägg hittar ni HÄR 

Varmt välkomna! 

Katarina Magnusson, sim- & teknikskoleansvarig 

 

Inbjudan kurs/träning öppet vatten

Då kan vi nu med de nya restriktionerna from 1 juni bjuda in till kurs/träningsgrupp i Öppet vatten med start den 2:a juni. Inbjudan i sin helhet i nedan pdf samt "öppna tider" 19:e och 26:e maj för att testa våtdräkt mm

Eventuella frågor till jonas@skelfsborg.com och din anmälan vill vi ha in senast redan nu på tisdag den 18 maj.

OBS! Kurs/träningsgrupp i Öppet vatten förutsätter att planerade restriktioner kommer att genomföras from 1 juni.

Välkomna! Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef

 

Lär känna oss anställda - Albin Lundell

Namn: Albin Lundell

Roll: Ungdomstränare och driftansvarig Alidebergsbadet

Hur länge har du arbetat i SK Elfsborg: Jag arbetade en del i klubben som ledare mellan 16 och 18 års ålder och trivdes väldigt bra med jobbet..  Kom sedan tillbaka efter jag hade slutfört min utbildning i Augusti 2019 för en heltidstjänst i klubben.

Har du något smeknamn? Jag har inga starka smeknamn som används ofta. Några simmare har väl smeknamn som Albino eller Abbe till mig men Albin är absolut det vanligaste tilltalet.

Varför blev det just simning? Väldigt svår fråga. Är ganska envis och den egenskapen är nog gemensam bland samtliga simmare och tränare. För resultat i simsporten tar tid och är inte för den som saknar tålamod. Det går något emot dagens samhälle där resultaten samt dess belöning skall finnas där från första början.

Vad har du för erfarenheter av simning? Jag har själv simmat och tävlingssimmat i 10 år, jobbat som simledare i flertal år och nu jobbat som heltidsantälld ungdomstränare i drygt 2 år.

Vad är roligast med arbetet? Jag älskar jobbet. Energin man får med sig från simmare och kollegor smittar av sig till allt annat man gör. Roligast måste vara två saker. 1. Se simmarna utvecklas. 2. Se simmarna helt döda efter ett hårt simpass.

Vad är mest utmanande med arbetet? ”Arbete på obekväma tider” Ingår i arbetsbeskrivningen men borde komma som en sådan varningssymbol som finns på flaskor med farliga frätande substanser. Tur att man ändå gillar det, men är nog inte för alla.

Något roligt minne du vill dela? Jag skulle vilja säga att varje dag på jobbet skapar nya roliga minnen som man sent kommer glömma. Men första gången mina äldre simmare fick köra en gammal go testserie från tiden jag själv simmade var en väldigt rolig upplevelse, simmarnas reaktion var då att de trodde att det var ett skämt.

Ditt bästa tips för framtiden? Sluta oroa er så mycket. Man hamnar där man vill och förtjänar tillslut. Det finns miljoner olika vägar dit och varje väg är bra i sig.

Fem snabba

 1. Pasta eller ris 
 2. Morgon eller kväll
 3. Film eller serie
 4. Sprint eller distans
 5. Fredagsmys eller lördagsfys
Prenumerera på denna RSS-feed