Babysim & Minisim

Höstens babysimskurser startar v.34!  

Babysimskurser Hösten 2024 ( 8 ggr/period) 

Period 1 v.34-41(2024) Onsdagar 14.00-14.30 nybörjare 3-7månader / 14.30-15.00 forts. steg 1 / 15.00-15.30 forts.steg 2                                                                              Fredagar 13.30-14.00 nybörjare 3-7månader / 14.00-14.30 forts. steg 1 / 14.30-15.00 forts. steg 2 /15.00-15.30 forts.steg 3

Period 2 v.42/43-49/50 Samma dagar & tider som period 1   

Återbad Torsdagar kl.15.25-15.55       

För mer info. och frågor maila till katarina@skelfsborg.com

Anmälan via mail; katarina@skelfsborg.com eller på telefon(månd-torsd 13-15) 033-135900 (val 2) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minisimskurser Hösten 2024 (10ggr) v.35/36-v.45/46 för barn mellan 2år och 4år.

Onsdag 15.30-16.00 Fredag 15.30-16.00  Söndag 15.30-16.00

För mer info. och frågor maila till katarina@skelfsborg.com.  (OBS! Entré löser man själv)

Anmälan görs via vår hemsida: https://www.skelfsborg.com/simundervisning/anmalan/information-om-anmalan (gäller minisim)