Simundervisning

Simklubben Elfsborg har valt att arbeta med den av Svenska Simförundet framtagna SIMLINJEN, ett pedagogiskt verktyg för att leda verksamheten.

Simlinjen bygger på barnens kunskapsnivå och visar steg för steg hur man uppnår simkunnighet genom en god vattenvana och teknikövningar.

Simlinjen omfattar idag verksamhet från babysim till nybörjarträning och Simklubben Elfsborg kan idag erbjuda den del som omfattar simskolan.