Årsplan 2019, utkast 1

Årsplan utkast 1 2019 bifogas i nedan PDF. Det som finns inlagt på den i dagsläget är Simklubben Efsborgs arrangerande tävlingar samt mästerskapstävlingar i Västsvenska Simförbundet och mästerskapstävlingar i Svenska Simförbundets regi.

Tillkommer gär inbjudningtävlingar som vi ämnar att åka på (se tävlingsgrupernas egna planeringar) samt läger och utbildningar mm

Vid eventuella frågor kontakta jonas@skelfsborg.com

Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef

 

Årsplan 2019, utkast 1

Ladda ner bilagor: