SK Elfsborg - Simidrott, Kamratskap, Engagemang - november 2019

Ansökan till Wengströms Stipendiefond

MP Wengströms Stipendiefond är en Stiftelse som grundades av Per Wengström och hans mamma Marianne för ca 30 år sedan. Per omkom i en tragisk cykelolycka då han var ute och tränade 2011 och efterlämnade ett arv där stiftelsen i dag förvaltar drygt 700 000 kronor av Pers kvarlåtenskap. Avkastningen av dessa pengar skall, efter avsättning 15% av denna till kapitalet, utgöra det årliga stipendiet. Om stipendiet ej utdelas ett år kan två stipendier utdelas året efter. Du får inte vara äldre än 20 år utdelningsåret.

Stiftelsens styrelse består i dag av ordförande Mats Svensson, utsedd av Per själv. Vice ordf. Hans Johansson, utsedd av Mats S, samt SKE:s ordf. Carina Askengren och chefstränare Claes Andersson

Syftet med stipendiet är i första hand inte att utdela belöning till den främste i någon gren, utan mer uppmuntra den som har fallenhet för studier, visar gott kamratskap och god klubbkänsla.

 

Din ansökan om MP Wengströms stipendie skall innehålla följande.

 

Namn:

Födelsedatum:

Vilket år du började i SK Elfsborg:

I vilken grupp du tränar för närvarande:

Hur du ser på din framtid i SK Elfsborg?

Berätta om dina sportsliga mål, hur dessa går att kombinera med studier/arbete. Har du planer på att vidareutbilda dig inom klubben till ledare/instruktör eller på annat sätt delta i klubbarbetet. Vilka planer har du för utbildning/arbete och hur ser det ut just nu. (bifoga gärna betyg)

Skicka dina ansökan till claes@skelfsborg.com senast den 12:e december.

Prenumerera på denna RSS-feed