Nyheter - Simiaden Gul

Error: No articles to display

Simiaden Gul

Tävlingssimning som idrott på barnens villkor

Simiadengrupperna är en dynamisk konstellation bestående av tre grupper, Simiaden Vit, Simiaden Svart och Simiaden Gul, efter våra klubbfärger. Tillsammans utgör dessa tre grupper Simklubben Elfsborgs Simiadenverksamhet och bildar det första steget i vår tävlingsverksamhet.Simiadengrupperna är en barnverksamhet utan krav och förväntningar. Vårt mål är att erbjuda tävlingssimning som idrott på barnens villkor.

Åldrarna i Simiadengrupperna är 8-13 år men detta kan variera något då ålder kan vara kronologisk, biologisk, mental och social. Tjejer generellt 1-2 år före i detta stadium.

I resan genom Simiadenverksamheten så kommer den aktive att vara med om tre steg i utvecklingstrappan

    2 - Lekfull siminlärning och rörelseglädje

    3 - Teknikinlärning och fysisk aktivitet

    4 - Lära sig simträning

De tre grupperna i Simiadenverksamheten vill vi se som en enhet. Oftast planeras sociala aktiviter för alla grupper samtidigt. Beroende på var den aktive befinner sig i sitt simmässiga lärande så erbjuds den träningsgrupp som anses mest lämplig. Här påverkar även ålder, som nämnts ovan, platstillgång samt att träningsbelastningen skall vara rimlig för den aktive.

Föräldrar till simmare i Simiadenverksamheten uppmanas att ta del av Simklubben Elfsborgs material för tävlingsverksamheten. Styrdokumentet Guldtråden samt Jag- En Elfsborgsförälder, bör man vara bekant med som förälder till aktiva i Simklubben Elfsborg.

Läs gärna igenom respektive gruppsbeskrivning.

Ansvarig för Simiadenverksamheten och Simiaden Gul är Johanna Pettersson (Johanna@skelfsborg.com)

 

Simiaden Gul 

Träningstider

VT 2020

Borås Simarena

 

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Land

17.45-18.00

16.00-16.15

16.00-16.15

 

17.45-18.15

Ryahallen jänma veckor

Simning udda veckor

Simma

18.00-19.30

16.15-17.15

16.15-17.45

18.15-19.45

Rya 16.30-18.00

Simning 16.30-18.00

Med reservation för ändringar av schemat vid lov, helgdagar eller andra aktiviteter. 

Detta meddelas via mail 

 

 

Gruppbild Simiaden Gul