Nyheter - Sum-Sim Äldre

Error: No articles to display

Sum-Sim Äldre

SumSim Äldre överlappar två utvecklingsstadium (5 och 6). För att läsa mer om utvecklingsstadium 5 så hänvisar vi till att läsa gruppbeskrivningen för SumSim Yngre.

Sum-Sim Äldre är det andra steget i Simklubben Elfsborgs elitförberedande ungdomsverksamhet. Den bygger alltså på progression från Sum-Sim Yngre i  både träning och tävling.

Kriterier för SumSim Äldre.

* Simmaren ska ha tävlat och visat utveckling på 400 meter medley för att säkerställa fokus på aerob utveckling och allsidighet samt på 1 – 2 simsätt som simmaren identifierats ha god fallenhet för.

* Simmaren bör ha tävlat på samtliga tävlingsdistanser.

* Simmaren ska ha goda tekniska färdigheter, snabbhet och uthållighet i sitt eller sina specialsimsätt.

* Simmaren bör ha deltagit på Sum-Sim Riksfinal/ Sum-Sim Sommar och andra inbjudningstävlingar på lokal och regional nivå.

* Simmaren bör vara kvalificerad individuellt till Sum-Sim Riksfinal/ Sum-Sim Sommar.

* Simmaren ska klara av de träningsserier som framgår i tabell nedan.

12x 100 frism

@ 1.30

12x 100 IM

@ 1.40

12x50 benspark

@ 1

Samtliga träningsserier är i långbana.

* Simmaren ska kunna utföra grundläggande rörlighetsövningar på land samt kunna ta eget ansvar för uppvärmning kring träning och tävling.

Det är alltid ansvariga tränare som avgör om simmaren uppfyller kriterierna eller inte och om de anses mogna för att flyttas upp.

 

Träna för att prestera

Utvecklingsstadium 6 riktar sig till verksamhet för simmare som har gått igenom puberteten och valt att satsa på simning fullt ut. Simmarna går nu oftast i gymnasiet och det är viktigt att öka träningsdosen genom hela stadiet så att inte simmaren planar i sin utveckling. De flesta simmare har i detta utvecklingsstadium slutat växa på längden, framför allt flickor. Däremot kan fortfarande en naturlig muskulär tillväxt ske, framför allt för pojkar. Träningen kommer nu att ha en helt avgörande betydelse för prestationsutvecklingen då simmaren inte längre får något gratis via tillväxt. Det är därför viktigt att simmaren uppnått goda mentala, tekniska och fysiologiska (i första hand aeroba och styrkemässiga) grundfärdigheter för att klara av och tillgodogöra sig den kommande träningen. Träningen i detta utvecklingsstadium är likartad den för vuxna idrottare även om den totala träningstiden ännu inte ligger på samma nivå. Simmaren är i detta stadium mottaglig, utifrån individuella förutsättningar, för alla typer av träning. Inledningsvis bör simmaren också exponeras för olika typer av träning (olika kombinationer av volym och intensitet) för att säkerställa den fortsatta individuella träningsinriktningen. Kapacitetsanalyser samt långsiktiga utvecklingsplaner bör göras. I detta stadium tävlar simmaren på JSM eller däröver. För svensk simnings utveckling är det viktigt att så många simmare som möjligt uppnår målen i utvecklingsstadium 5 med en hög såväl prestations- som färdighetsnivå så att de kan fortsätta in i utvecklingsstadium 6. Även om det inte sker så stora fysiska förändringar utifrån tillväxt i detta stadium sker det framför allt stora psykosociala förändringar som kommer att ha stor betydelse för simmarens fortsatta utveckling.

Ålder

* Inträde i detta stadium sker när mognad, rätt nivå och ambition uppnåtts. Detta sker dock tidigast runt 15 års ålder för flickor och 17 års ålder för pojkar.

Syfte

* Att simmaren ska prestera som tävlingssimmare.

* Att stimulera till fortsatt utveckling av färdigheter och kapaciteter som kommer ha betydelse för den fortsatta prestationsutvecklingen, men som nu är mer specifika utifrån individuella förutsättningar samt specialsimsätt och specialdistanser.

Slutmål

* Simmaren ska ha en kontinuerlig prestationsförbättring på specialsimsätt och specialdistanser. Simmaren bör också visa på god utveckling på 200 meter medley.

* Simmaren ska ha alla de grundläggande kapaciteter och färdigheter (fysiska, tekniska, taktiska, mentala och sociala) som har betydelse för den fortsatta simutvecklingen i utvecklingsstadium 7.

* Träningsfokus har ändrats från att bygga färdigheter och kapaciteter till att maximera prestationen.

* Simmaren bör vara minst kvalificerad för JSM.

Simförbundet. Simlinjen.

 

Ansvarig : Jan Goltermann
Jan@skelfsborg.com 
 
Attachments:
Download this file (Träningstider SSÄ Hösten 2020.pdf)Träningstider SSÄ Hösten 2020.pdf[ ]134 kB

Gruppbild Sum-Sim Äldre

Gruppbild kommer.