Nyheter - Sum-Sim Yngre

Error: No articles to display

Sum-Sim Yngre

 

Sum-Sim Yngre är det första steget i Simklubben Elfsborgs elitförberedande ungdomsverksamhet.

Nedan följer en beskrivning för Utvecklingsstadium 5 från Svenska Simförbundets utvecklingsstege och detta utvecklingsstadium inkluderar även Sum-Sim Äldre.

Utvecklingsstadium 5

Utvecklingsstadium 5 riktar sig till verksamhet för ungdomar i början, under och precis efter puberteten. Simmaren är redo för detta stadium när tillväxtspurten har inletts och hon eller han uppnått tillräcklig social, mental och kognitiv mognad. Under dessa år sker stora förändringar fysiskt då simmarna växer både längd- och viktmässigt. De blir också mer mottagliga för ren konditionsträning. Detta är viktiga
år för att framför allt utveckla ”motorn”, det vill säga hjärta och egenskaper som har med kondition och uthållighet att göra. Möjligheten att ”styrketräna hjärtat” kommer att ha stor betydelse för en god kondition och uthållighet senare i livet. Simmarna är i slutet av detta stadium också betydligt mer mottagliga än tidigare för att bygga muskler. Det är därför extra viktigt att de har uppnått goda koordinativa, motoriska och tekniska färdigheter i tidigare utvecklingsfaser. Då kommer deras förutsättningar för en långsiktig utveckling vara betydligt större. Dessa färdigheter ska nu automatiseras så att en individuell simstil utvecklas. Detta är det första stadium där träningen fullt ut börjar anta vuxna idrottares former och bli mer relaterad till tävlingsmomentet. I denna fas introduceras till exempel den första nationella mästerskapstävlingen, Sum-Sim. För svensk simnings utveckling och framgång är det viktigt att så många simmare som möjligt uppnår målsättningarna i utvecklingsstadium 4 och fortsätter in i detta stadium. Det är dock viktigt att vara medveten om att det, förutom fysiska förändringar, också sker stora förändringar psykosocialt, emotionellt och kognitivt som kommer att spela roll för simmarens fortsatta utveckling.

Ålder

* Inträde sker enligt biologisk ålder när tillväxtspurten inleds och simmaren är psykosocialt mogen. För de flesta simmare handlar det om åldern 12 – 14 år. Flickor går oftast in i fasen 1 – 2 år före pojkar. Utträde sker enligt biologisk ålder, när puberteten närmar sig slutet och simmaren har uppnått den mognad och nivå som krävs för nästa utvecklingsstadium, runt den kronologiska åldern 15 – 17 år. Simmaren stannar cirka 3 – 4 år i stadium 5 beroende på när personen går in i stadiet och vilken utvecklingstakt han eller hon har.

Syfte

* Att simmaren ska etablera sig som tävlingssimmare.

* Att stimulera till fortsatt utveckling av färdigheter som kommer ha betydelse för den fortsatta prestationsutvecklingen, till exempel förbättrad aerob förmåga, styrka och simteknik, vilket kommer att ge en bättre simork.

Slutmål

* Simmaren ska ha tävlat och visat utveckling på 400 meter medley för att säkerställa fokus på aerob utveckling och allsidighet samt på 1 – 2 simsätt som simmaren identifierats ha god fallenhet för.

* Simmaren bör ha tävlat på samtliga tävlingsdistanser.

* Simmaren ska ha goda tekniska färdigheter, snabbhet och uthållighet i sitt eller sina specialsimsätt.

* Simmaren bör ha deltagit på Sum-Sim, Ungdoms-GP och andra inbjudningstävlingar på lokal och regional nivå.

* Simmaren bör vara kvalificerad till Sum-Sim Riksfinal/ Sum-Sim Sommar.

Simförbundet. Simlinjen.

Ansvarig : Jan Goltermann
Jan@skelfsborg.com
 
Attachments:
Download this file (Träningstider SSY Hösten 2020.pdf)Träningstider SSY HT 2020[ ]116 kB

Gruppbild Sum-Sim Yngre

Gruppbild kommer.