Nyheter - Tävling 4

Tävling 4

Välkommen till Tävling 4!

 
Nedan finner du tiderna träningstiderna samt tävlingskalendern för höstterminen 2020.
 
Information om gruppen

Tävling 4 är en av Simklubben Elfsborgs tävlingsgrupper som ingår i det pararella tävlingsspåret. grupper erbjuder 4a pass i veckan för dig som deltagare. Gruppen har inga specifika sportsliga krav eller krav på träningsnärvaro. Dock uppmunstras alltid ett högt deltagande på träningarna. I terminsstarten på både höst och vårtermin sätts ett mål upp som sedan utvärderas i slutet av terminen. Målen kan variera i grad av ambition och sätts tillsammans med ansvarig tränare för gruppen. Tävlingar rekommenderas att deltaga på då Tävling 4 är en tävlingsgrupp. Att tävla är även ett bra mätbart sätt att se till så att simmaren utvecklas i rätt riktning.

Gruppbild Tävling 4

Gruppbild kommer.