Var med och visa ert stöd för Borås Pride med Simborgarmärket

Ett regnbågsfärgat Simborgarmärke visar vägen framåt!

Fram till den 30/6 kan ni genom att simma 200m och köpa simborgarmärket för 35:- hos oss i Cafét på Alideberg vara med och visa ert stöd genom att bära detta årets fina regnbågsfärgade märke. 

Svensk Simidrott har under 2017 tagit fram en långsiktig strategi fram till 2025, och som en del i det arbetet görs en större satsning på inkludering och delaktighet där målbilden är att "Inom svensk Simidrott känner alla sig välkomna och alla vet vad vi står för, vilka gemensamma mål och värderingar vi har. Vår verksamhet och våra ledare ser till så att alla känner sig inkluderade, kan utvecklas och känner glädje, trygghet, delaktighet och gemenskap”.

För att manifestera alla människors lika rättigheter och värde kommer Simborgarmärket under 2018 att vara regnbågsfärgat. Svensk Simidrott kommer även att genomföra en rad aktiviteter kopplade till Simborgarmärket för att manifestera att vi vill skapa en idrottsmiljö öppen för alla. Inom Svensk Simidrott ska alla som vill och kan idrotta känna sig välkomna, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Vid ev.frågor kontakta mig på katarina@skelfsborg.com

Simmarhälsningar

Katarina Magnusson 

sim- & teknikskoleansvarig

 

 

 

Var med och visa ert stöd för Borås Pride med Simborgarmärket
Senast ändrad tisdag, 26 juni 2018 13:01