Simklubben Elfsborg återcertifierade som "Säker&Trygg Förening"

Simklubben Elfsborg har sedan 2010 varit en certifierad förening som "Säker&Trygg Förening" av idrottsäkerhetsrådet och Borås Stad. En certifiering som innebär att miljö och säkerhetsfrågorna ligger högt på agendan och ständigt ses över av föreningens styrelse och verksamhetsansvariga. Under hösten har nu en arbetsgrupp arbetat med och uppdaterat alla våra handlingar och rutiner kring detta och nu då erhållit en återcertifiering för 2021-2022. 

Arbetsgruppen utsedd av styrelsen för Simklubben Elfsborg har bestått av Carina Askengren (ordf.), Michael Malmström (Kassör), Katarina Magnusson (Ansv. Sim- och teknikskolan), Johanna Pettersson (Jun/ung. tränare) och Jonas Söderberg (Sportchef)

Mer om "Säker&Trygg Förening" samt alla våra policys kan ni ta del av HÄR och vid eventuella frågor går det bra att kontakta vårt kansli kansli@skelfsborg.com 

Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef

 

Simklubben Elfsborg återcertifierade som "Säker&Trygg Förening"