Ny styrelse 2021-2022

Simklubben Elfsborg genomförde igår sitt 49:e årsmöte och denna gång digitalt för första gången. Mötets sändningar utgick från Textile Fashion Center där Christian Lundell, Carina Askengren och Mats Svensson höll i agendan.

Styrelsens ordförande Carina Askengren öppnade mötet och hälsade de 20 deltagarna vällkomna samt fastställde röstlängden för mötet. Till mötesordförande valdes vår hedersledamot Mats Svensson, Carina Askengren som sekreterare samt  Olof Berge Kleber och Ulrika Nilssson utsågs till protokolljusterare samt rösträknare.

Mötets första del avhandlade strategisk plan, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, minnesfonder, förvaltningsberättelser samt revisionsberättelser och styrelsen för 2020-2021 fick ansvarsfirhet för tiden den avsåg. Föreningen kan konstatera att vår förening trotts stor påverkan av Covid-19 har fungerat mycket bra och vi landade även ekonomiskt på ett plus och inte minst så fick vi utmärkelsen "årets förening 2020" i Västsvenska Simförbundet 2020!

Mötets andra del var val till kommande styrelse för 2021-2022 där Jan-Erik Selin, ordförande för Valberedningen presenterade sina förslag till nya ledamöter/suppleanter som årsmötet klubbade igenom utan tillägg eller anmärkning.

Stort tack för fina föreningsisatser till de avgående från styrelsen Christian Lundell, Melker Selin, Stefan Nageus, Veronica Vedo och Linus Johannesson. Tack även till Anna Paulsson och Jan-Erik Selin som även de avgår från vår Valberedning.

Carina Askengren omvaldes som ledamot på två år samt ordförande på ett år. Övriga ledamöter med ett år kvar Olof Berge Kleber, Lars Häll och Ulrika Nilsson. Omval på två år för Kenneth Lilja och Michael Malmström. Till nya ledamöter på två år i den nya styreslen valdes Lars Paulsson, Maria Nordin samt Magnus Sundgren och nyval av suppleanter på ett år valdes Alexandra Leonkrone samt Therese Engstrand. I Valberedningen sitter Anna Karlson kvar ett år och går nu in som ordförande samt nyval på två år för Erik Strömberg och Hanna Fjeld. Revisorer blir Per Anders Karlsson och Peter Karlsson samt revisorssuppleanter Christer Johanssson och Pernilla Jigbring. SK Elfsborgs minnesfond kommer forsatt bestå av Carina Askengren ordförande, Bo Toresäter, Christer Johannson, Jonas Söderberg och Hans Johansson.

Efter alla valen uppmärksammades Kenneth Lilja för sina fina insatser i föreningen med en hedersnål i brons samt Mats och Carina summerade sina tankar om föreningen och det kommande verksamhetsåret. Mats avslutade mötet och styreslen hade sedan ett konstituerande möte för att fördela roller och ansvar för den kommande perioden.

Verksamhetsplan 2021 finner ni HÄR, Strategisk Plan 2018-2025 finner ni HÄR, verksamhetsberättelse 2020 finner ni HÄR och önskar ni ta del av de ekonomiska handlingarna skicka ett mail till jonas@skelfsborg.com 

Tack alla för ett väl genomfört årsmötet och tack alla som på olika sätt är med och stöttar, utvecklar vår förening så ser vi nu fram emot 2021 och 2022 då föreningen bl.a. fyller 50 år.

Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef

 

 

Ny styrelse 2021-2022
Senast ändrad fredag, 26 mars 2021 09:31