Månadens partner Ellos

Simklubben Elfsborg fortsätter att presentera våra större partners som på olika sätt stöttar vår idrottsliga verksamhet och denna månad presenterar vi vår Guldpartners Ellos AB. Ellos har varit partners till föreningen sedan 2012 och har enskilt sedan dess varit det företag som haft flest deltagare i våra företagskurser i crawl bl.a. Vi ställde nu lite frågor till Rosa Ritzl på Ellos HR avdelning och vi ser nu fram emot ytterligare ett utvecklande år tillsammans.

Hur länge har företaget funnits och vad ser ni som er roll i samhället?

Företaget har funnits sedan 1947. Vi är ledande i Norden och vi vill sprida glädje med ett attraktivt produktsortiment som är enkelt att handla och som ger värde för pengarna.
Vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling på de orter där vi bedriver verksamhet, genom att stödja gärningar och initiativ som gör långsiktig skillnad, och detta alltid från en icke-politisk eller icke-religiös ståndpunkt.

Varför har ni valt att bli huvudpartners till Simklubben Elfsborg?

Att stötta lokala klubbar ser vi som en viktig del för Borås när det gäller att främja rörelse, motion och kamratskap, framförallt när det kommer till de unga.
Att känna trygghet på och invid vatten är något som rör alla invånare, att då ha ett så brett utbud av verksamhet och nå så många grupper i samhället som SK Elfsborg gör känns otroligt bra.

Vilken partnersstrategi har ni, vilka fokus bör prioriteras i ett partnerskap?

Vi fokuserar på att stödja välgörenhetsfrågor och sponsorprogram som är relevanta för våra medarbetare, för vår värdekedja och för våra kunder. Vi vill göra ett positiv avtryck i samhällena där vi verkar, och fokusera på bl.a initiativ som stöder barns välbefinnande och utbildning och initiativ där vi kan delta aktivt som sponsorer och där våra anställda är involverade

Vilka prioriterade områden anser ni att simidrotten bör prioritera?

Idag när idrotten tappar mark i skolan känns det speciellt viktigt att nå ut till de unga för att skapa en meningsfull fritid och visa vägen till ett hälsosamt och aktivt liv.

Arbetar ni med friskvård inom företaget, för era anställda och på vilket sätt?

Vi arbetar med flera spår när det kommer till friskvård. Vi ett friskvårdsbidrag som ger tillbaka en del av kostnaden för den anställdas egna friskvårdssatsningar. Vi har ett stort utbud av aktiviteter vår egen idrottsförening, tillsammans med Korpen, arrangerar. Vi har en egen motionslokal dit alla anställda har tillgång och erbjuder även våra anställda crawlkurser hos SK Elfsborg.

Har ni som företag några specifika mål kommande två till tre år?

Något specifikt friskvårdsmål har vi inte men vår idrottsförening har som motto att ”samla så många som möjligt för motion och gemenskap” och det gäller alla år.

Tack till Ellos och Rosa och om ni vill veta mer om Ellos kan ni ta del av det HÄR och finns eventuella frågor är ni välkomna att höra av er.

Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef

Månadens partner Ellos