RO-Gruppen månadens partner

Simklubben Elfsborg fortsätter att presentera våra större partners som på olika sätt stöttar vår idrottsliga verksamhet och denna månad presenterar vi vår senaste guldpartners RO-Gruppen som tecknat avtal för 2021-2022. Vi ställde lite frågor till Andreas Jaldevik, VD och ägare till RO-Gruppen.

Hur länge har företaget funnits och vad ser ni som er roll i samhället?

Gruppen har funnit i 40 år och har gått från att vara ett mindre familjeföretag i Borås till att bli en nationellt etablerad byggpartner med 160 medarbetare och över 1 miljard i omsättning. Idag är vi ett av Sveriges attraktivaste och kunddrivna byggföretag inom entreprenad, byggservice, bostäder, konceptbyggnation och butiksetablering. Med kontor i Borås, Göteborg och Stockholm tar vi oss an byggprojekt över hela Sverige.

Varför har ni valt att bli huvudpartners till Simklubben Elfsborg? Vi är både glada och stolta över samarbetet med SK Elfsborg. Gemensamt har vi en stark vilja att skapa ett bättre samhälle både på och utanför våra egna arenor. Föreningsliv och idrott bidrar till mångfald, sysselsättning och kamratskap och det vill vi vara med och stödja. Att bli guldpartner till en av Borås största idrottsföreningar, SK Elfsborg, är en viktig satsning för att bidra till en organisation som gör stor skillnad för ungdomar

Vilken partnersstrategi har ni, vilka fokus bör prioriteras i ett partnerskap? RO-Gruppen har i många år arbetat utifrån visionen ”Vi bygger en bättre värld”. Visionen syftar på mer än bara byggnationer utan handlar också om samhällsnytta och socialt ansvar som gör skillnad. Föreningar som arbetar aktivt med dessa områden bör prioriteras.

Vilka prioriterade områden anser ni att simidrotten bör prioritera? Satsning på ungdomar och att skapa en inkluderande miljö där det ges möjlighet till alla att vara med.

Arbetar ni med friskvård inom företaget, för era anställda och på vilket sätt? Vi har ett koncept som vi kallar RO-Wellness och som innefattar allt från kost och motion till återhämtning och balans i livet. Vi ordnar med lunchträning, deltar i lopp, erbjuder föreläsningar, skickar ut enkla vardagstips och deltager även i SK Elfsborgs crawlkurser mm. Dessutom erbjuder vi alla medarbetare att individuellt testa och sätta mål för sin hälsa genom att årligen göra ett hälsotest och få coachning hos en hälsorådgivare. 

Har ni som företag några specifika mål kommande två till tre år? Ett av våra viktigaste mål är att vara en attraktiv arbetsplats med nöjda medarbetare. 4 ggr om året fyller våra medarbetare i en utvärdering kring hur de upplever sitt arbete, sin hälsa och sin arbetsmiljö. Från undersökningen mäter vi bland annat hur många som rekommenderar oss som arbetsgivare. Utöver detta har vi högt ställda mål kring frisknärvaro och att vara en säker arbetsplats. Vi har också ett tydligt tillväxtmål som tar avstamp i den resa vi gjort de senaste 10 åren med ca 30% tillväxt per år. Nu fortsätter resan med samma lutning på kurvan.

Har ni något övrigt ni vill lyfta fram? Vi fick precis reda på att RO-Gruppen blir utsedd till Karriärföretag 2022 – en av de 100 attraktivaste arbetsgivarna i Sverige. Karriärföretag är en utmärkelse som guidar kandidater till arbetsgivare där de kan få en bra start på karriären, till de arbetsgivare i Sverige som erbjuder de främsta karriär- och utvecklingsmöjligheterna för unga talanger. Sedan 2011 utser Karriärföretagen årligen de 100 arbetsgivare som anses bäst på HR och attraktionsarbete.

Mer om RO-Gruppen hittar ni HÄR och om det finns intresse för någon form av samverkan eller partnerskap för andra företag kontakta jonas@skelfsborg.com Möjliga avtal, information finns att ta del av HÄR

 

RO-Gruppen månadens partner
Senast ändrad onsdag, 17 november 2021 12:42