Uppstart, allmänna råd SK Elfsborg

Nu börjar föreningen att återuppta aktiviteter/träningar igen och from vecka 36, måndagen den 6 september är samliga verksamheter igång. Från Borås Stads sida gällande simhallar och bad kommer det inte att råda några "siffer" begräninsgar i anläggningarna men fortsatt har vi alla ett ansvar för att undvika trängsel. Vi kommer därför löpande ha en dialog med ansvariga för de simhallar och bad som vi bedriver verksamhet i så att aktiviteterna sker så säkert och tryggt som möjligt. 

Simklubben Elfsborgs tidigare "riktlinjer och regler" med anledning av Covid-19  ersätts nu därför med "allmänna råd" i samband med vår verksamhet, bifogas. Detta för att vi alla fortsatt skall förhindra eventuell smittspridning och gemensamt skapa en säker och trygg verksamhet under hösten. 

I samband med att vår verksamhet nu återupptas så öppnar vi även vår klublokal och kansli igen. Dock ser vi forstsatt gärna att ni som inte behöver vara där eller har ett ärende dit undviker detta och att prio ligger på de aktiva som har långt att åka i samband med skola, träning och hemmet nyttjar lokalen.

Ni kan oxå ta del av den senaste informationen som Riksidrottsförbundet går ut med gällande idrottsverksamhet HÄR  och Borås Stad HÄR. För mer specifik information kring våra större verksamheter som sim- och teknikskolan så finns det HÄR , vuxensim HÄR och för vår tävlingsverksamhet så sker det mailutskick under vecka 35.

Så varmt välkomna nu till höstens verksamhet så ser vi alla gemensamt till att det fungerar bra och vid eventuella frågor kontaka vårt kansli kansli@skelfsborg.com

För Simklubben Elfsborg, styrelse och personal, Jonas Söderberg sportchef

 

 

Uppstart, allmänna råd SK Elfsborg

Ladda ner bilagor:

Senast ändrad måndag, 30 augusti 2021 19:01